Activiteit

Toezicht op sociale teams

31 maa
Den Haag
31 maart 2015
14:00 tot 18:00
Bijeenkomst
Marije van der Meij
3 maart 2015 | 2 minuten lezen
 

Voor toezichthouders in welzijn,

Het werkveld welzijn van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in zorg en welzijn organiseert, in nauwe samenwerking met de MOgroep, dialoogsessies voor u! Deze bijeenkomsten zijn voor zowel leden als niet-leden.

Andere tijden
2015 staat in het teken van grote veranderingen in de welzijnssector. De gemeentes hebben dit jaar veel verantwoordelijkheden van rijk en provincies overgenomen. Zij weten wat er lokaal gaande is, willen goed aansluiten bij vragen van burgers en stellen andere eisen aan instellingen in het sociale domein. Iedereen die in welzijnsbranche werkt zal voor nieuwe uitdagingen komen te staan en zal zowel de dienstverlening als de organisatie moeten aanpassen en vernieuwen, of het nu gaat om de professional, de manager of de bestuurder.

Wat betekent dit voor u als toezichthouder?
Overal in het land wordt toegewerkt naar een integrale benadering in het sociale domein en worden sociale wijkteams gevormd van professionals uit verschillende organisaties. Een goede ontwikkeling, maar dat zorgt ook voor vragen als: wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie brengt resultaten in beeld? Wie houdt toezicht op het geheel? Wat betekent dat voor het toezicht vanuit uw organisatie? Moet de oplossing gezocht worden in netwerkorganisaties?

Marius Buiting, directeur van NVTZ: “Een goede toezichthouder in het publieke domein heeft twee rollen. Enerzijds toezien op de continuïteit van je organisatie, anderzijds toezien op het vervullen van je maatschappelijke doelstelling. En juist daar verandert veel, we zijn een brug aan het bouwen terwijl je er al op staat. We komen met z’n allen uit een periode van inkaderen en dichttimmeren, maar we gaan nu naar een tijd van openbreken en uitproberen. Van ervaringen uitwisselen en mooie ideeën aan elkaar koppelen. Die kans moet je niet laten schieten.”

Zoek mee, praat mee!
Deze en andere vraagstukken komen aan de orde in de dialoogsessies die we in maart en april organiseren voor toezichthouders in welzijn. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen! Tijdens iedere sessie is er een inleider en zullen zowel gemeenten als bestuurders en professionals hun perspectief schetsen en delen. Daarna is er veel ruimte om gezamenlijk in gesprek te gaan over de betekenis hiervan voor u en voor het vak van toezichthouder. De resultaten zullen worden uitgewisseld en vastgelegd.

 

Wie: Toezichthouders in Welzijn.
Wat: Regionale Dialoogsessies ‘Betekenisvol toezicht in tijden van de transities’.
Waar en Wanneer:

 • 25 maart - Regio Limburg / Noord-Brabant:
  Peel en Maas
 • 31 maart - Regio Zeeland / Zuid-Holland: 7AM Den Haag
  (Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag)
 • 2 april - Regio Utrecht / Noord - Holland / Flevoland:
  Raadzaal gemeente Zaanstad (Stadhuisplein 100, 1506MZ Zaandam)
 • 8 april - Regio Gelderland / Overijssel:
  Nijmegen
 • 15 april - Regio Friesland / Groningen / Drenthe:
  Gieten

Iedere bijeenkomst zal duren van 14:30u tot 18:00u.
Een week voor aanvang kunt u een mail met het exacte adres verwachten. Ook wordt deze, zodra bekend, op de website geplaatst.

Kosten: Deelname is gratis. Wel zouden wij het waarderen als u zich tijdig afmeldt of een collega u plek in laat nemen mocht u onverhoopt niet kunnen.

 

Voor aanmelding klik hier

Lid wordenContact