Activiteit

Online kennissessie landelijke akkoorden - bestuurlijk

22 mei
Woensdag 22 mei 2024
09:00 tot 10:30
Online
Soort: Online
1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland organiseert in mei en juni drie online kennissessies over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden IZA en WOZO. Doel is om leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen aan de landelijke beleidstafels, maar zeker ook om kansen en knelpunten op te halen uit de regionale en lokale praktijk.

In deze bestuurlijke sessie praten directeur-bestuurder Lex Staal en senior adviseur Marcel Mathijssen je bij over wat er speelt aan de landelijke beleidstafels. Waar staan we nu, waar zit progressie, waar schuurt het? Hoe verloopt onze lobby voor een wettelijk verankerde sociale basis garantie en voor alternatieve financieringsbronnen voor het sociaal werk, zoals rechtstreeks contracteren bij zorgverzekeraars? In de tweede helft van de sessie wisselen we ervaringen uit. Lukt het jouw organisatie om aan te sluiten bij regiotafels: wat zijn succesfactoren, wat is er nog nodig? Hoe verloopt de samenwerking met collega-sociaalwerkorganisaties in de regio? Wat zijn aandachtspunten die wij weer kunnen meenemen naar landelijke overleggen?

Deze sessie is bedoeld voor directeur-bestuurders.

Heb je vooraf vragen of aandachtspunten in jouw regio die we vooral moeten bespreken? Stuur deze dan naar Lineke Lammen via e-mail. We zullen deze input zoveel mogelijk meenemen in de voorbereiding.

Klik hier om je aan te melden voor deze online sessie.