Activiteit

Jaarlijkse upload sessie toezichthouders Zorg & Welzijn

28 jan
Utrecht, Capgemini Congresgebouw
28 januari 2015
10:30 tot 17:30
Congres
Monique Kaasjager
16 januari 2015 | 1 minuut lezen

Speciaal thema: samenspel toezichthouder & bestuurder bij transities in de zorg  
Derde editie van de Jaarlijkse Upload Sessie voor toezichthouders in zorg en welzijn. Georganiseerd door de NVTZ Academi met medewerking van de MOgroep, het Ministerie van VWS, NVZ, ActiZ, VGN, Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland.
Aly van Beek organiseert de middag werksessie vanuit Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  

Dit jaar: “Wat vragen de transities voor soort bestuurder en de manier van toezichthouden?”. Daarbij komt expliciet ook het samenspel tussen de bestuurder en de toezichthouder aan de orde. De gastsprekers in de ochtendsessie zullen elk een apart aspect behandelen.  De werksessies in de middag zijn interactief van opzet en worden ingevuld door experts en directies  van de verschillende brancheorganisaties in zorg en welzijn. Best Practices ten aanzien van de transities komen per subsector aan de orde. Onderstaand het programma van de Jaarlijkse Upload Sessie.  

Ochtendsprekers

  • Wat verwacht de overheid van de toezichthouder in deze fase van transities? Door: spreker van het Ministerie van VWS
  • Kenmerken van een succesvolle bestuurder bij transities. Door: Prof. Pieter Bouw - Pieter Bouw is de voormalige president-directeur van de KLM. 
  • Hoe kan een organisatie optimaal reageren in een veranderende omgeving? Door: Prof. dr. Derk Loorbach - Directeur van DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische transities bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, beiden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Werksessies In het middagprogramma kunt u deelnemen aan twee werksessies naar keuze. U krijgt een diepgaand beeld van de ontwikkelingen per subsector. Daarnaast wordt er per subsector een best practice gepresenteerd. Deze werksessies worden ingevuld vanuit de betreffende werkgeversorganisaties.

1. Sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Door: Frank Bluiminck (Manager Branchebelang, ondernemerschap & jeugd bij ActiZ)
2. Sector Geestelijke Gezondheidszorg Door: ir. Paul van Rooij (Directeur GGZ Nederland)
3. Sector Gehandicaptenzorg Door: Hans Schirmbeck (Directeur VGN Nederland)
4. Sector Ziekenhuizen Door: drs. Kor Noorlag (Manager Besturing en Bekostiging NVZ)
5. Sector Jeugdzorg Door: Arthur Schellekens (Adjunct-directeur Jeugdzorg Nederland)
6. Sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening  Door: Aly van Beek (Directeur MOgroep)  

Alle informatie over de dag vindt u in de bijgaande folder.      

Lid wordenContact