Activiteit

Regiobijeenkomsten GALA van 8 mei t/m 19 juni

08 mei
Maandag 8 mei 2023
12:30 tot 16:30
Bijeenkomst
2 minuten lezen

Uiterlijk 30 september a.s. moeten gemeenten hun integraal plan van aanpak indienen rond het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseren van maandag 8 mei t/m maandag 19 juni a.s. overal in het land fysieke verdiepingsbijeenkomsten om hierbij te ondersteunen. Sociaal Werk Nederland adviseert leden om hierheen te gaan. De VNG ziet de meerwaarde van inbreng van het sociaal werk en heet sociaalwerkorganisaties van harte welkom.

25 verdiepingsbijeenkomsten in de regio
De verdiepingsbijeenkomsten vinden plaats in een ochtend of middag. Deelname is gratis. De in totaal 25 bijeenkomsten staan in het teken van de ontwikkeling van een integraal plan van aanpak GALA voor 2024-2026 en zijn zoveel mogelijk afgestemd op de vraagstukken die in de verschillende regio’s leven. Klik hier voor een actueel overzicht van data, regio's en locaties, van Alkmaar tot Zevenhuizen.

Programma
Elke bijeenkomst start met een korte schets van de belangrijkste thema's in de regio en actuele ontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en GALA/SPUK. Vervolgens gaan deelnemers in kleinere groepen in gesprek aan de hand van inspirerende voorbeelden. Daarbij ligt de nadruk op de stappen die gemeenten kunnen zetten om te komen tot een integraal plan van aanpak. Het programma wordt in de weken voor de bijeenkomst afgestemd met de betreffende GGD-en zodat het aansluit op de behoeften van dat moment. Hier ligt een kans om voor sociaalwerkorganisaties om in gesprek te gaan met GGD in de eigen regio.

Aanmelden
Bezoek de website van de VNG voor een actueel overzicht van de locaties, meer informatie en aanmelden. Let op: aanmelden voor de regiobijeenkomsten gaat via de website van MijnVSG. Heb je (nog) geen inloggegevens, dan kun je deze eenvoudig via de website aanvragen.

Op de themapagina Landelijke akkoorden en sociaal werk vind je de laatste informatie over de zorgakkoorden, praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden. Bekijk ook de pagina over GALA/SPUK. Heb je vragen, neem dan contact op met senior adviseur Jennifer Elich.