Activiteit

Introductiebijeenkomst landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk

06 apr
Donderdag 6 april 2023
15:00 tot 17:00
Bijeenkomst
1 minuut lezen

De samenwerking tussen sociaal werk en GGZ biedt kansen voor wijkbewoners. Kijken wat de gemeenschap kan betekenen in het herstel, blijkt steeds weer helpend. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen, dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben? Om samenwerkingsverbanden in het land bij deze ontwikkeling te ondersteunen, wordt een leernetwerk opgezet. Op donderdagmiddag 6 april a.s. hoor je hier meer over in een informatiebijeenkomst in Utrecht.

GGZ in de Wijk
Movisie, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos onderzoeken, met middelen van ZonMw, hoe de Amsterdamse aanpak GGZ in de Wijk in twee nieuwe lokale praktijken in Amstelveen en Hoofddorp verloopt. Dit in samenwerking met gemeenten, GGZ en welzijnsorganisaties. Om ook andere samenwerkingsverbanden in het land bij deze ontwikkeling te ondersteunen, verzorgen zij daarnaast een landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk. Wil je hier meer over weten? Kom dan donderdagmiddag 6 april a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur naar de introductiebijeenkomst in Utrecht. Je hoort dan meer over de ervaringen in Amsterdam en de opzet van het leernetwerk, zodat je een afweging kunt maken om wel of niet deel te nemen.

Voor wie?
Het leernetwerk is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (met betrokkenen vanuit welzijn/sociaal domein, gemeente, ervaringsdeskundigen en GGZ), die actief aan de slag willen met het vormgeven van GGZ in de Wijk. Centraal staat de vraag hoe de zienswijze en aanpak voor GGZ in de Wijk in het eigen werkgebied is te implementeren. Op basis van bestaande kennis en inzichten uit onderzoek en praktijk, worden in zes bijeenkomsten (online en op locatie) op interactieve wijze kennis en ervaringen over implementatie van GGZ in de Wijk gedeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van Kenniscentrum Phrenos. Je kunt je hier ook aanmelden voor de informatiebijeenkomst.


Beeld: Ruben Hanssen via Unsplash