Activiteit

ALV Sociaal Werk Nederland

26 mei
26 mei 2021
08:45 tot 09:45
Ledendag
19 februari 2021 | 1 minuut lezen

De reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats voorafgaand aan het jaarcongres, opnieuw online. Deze keer met een afwijkende starttijd namelijk 8.45 uur.

Op de mei-ALV staan altijd het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 centraal, maar we praten u ook bij over de cao-onderhandelingen. De definitieve agenda en de bijbehorende stukken ontvangt u rond 13 mei a.s..

Aanmelden
Voor aanmelding klik hier.

Lid wordenContact