Activiteit

Conferentie Empowerment, naar een sterke sociale basis!

10 nov
10 november 2017
10:00 tot 17:00
Congres
Vivian van Gameren
16 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Congres

Hoe kan lokaal beleid en bestuur bijdragen aan een sociale basis die is gestoeld op een empowerend denk- en handelingskader? Daarover gaat de conferentie van 10 november. Uw dagvoorzitter is Tanja Bubic. Het plenair programma gaat van start met Jenny Boumans, die de ontstaansgeschiedenis, actuele waarden en werkzame elementen van empowerment zal schetsen. Daarna geeft Anja Machielse een voorbeeld van empowerende lokale (beleids)praktijken bij zorg en ondersteuning aan eenzame ouderen. Pieter Hilhorst, publicist, voormalig ombudsman en voormalig wethouder in Amsterdam schetst zijn ervaringen met een op empowerment geschoeide sociale basis. Aansluitend is er een debat met (lokale) bestuurders. Goede voorbeelden, zoals zelfbeheer en kwartiermaken komen uitgebreid aan bod in interactieve workshops. Deelnemers ontvangen vooraf informatie over deze workshops. In 2016 organiseerde Movisie een conferentie over empowerment: ‘Meer kracht en meer macht’. Deze conferentie kreeg zoveel bijval dat Movisie het initiatief nam voor dit congres. De aandacht voor het begrip empowerment werd hooggewaardeerd en vroeg om een vervolg. Op 10 november maken we deze volgende stap door met elkaar te onderzoeken wat empowerment in deze tijd kan betekenen bij het versterken van sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken. En wat dat vraagt van bestuurders, ambtenaren, uitvoerende professionals, onderzoekers, ervaringsdeskundigen én van (kwetsbare) burgers.

Praktische informatie

Datum: 10 november 2017
Tijdstip: 10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, Utrecht
Kosten: € 195; voor een dagdeel: € 150

Programma

09.30 - 10.00  Inloop
10.00 - 10.15  Welkom door uw dagvoorzitter Tanja Bubic
10.15 - 10.45  Lezing Jenny Boumans: wetenschappelijk medewerker Trimbos-Instituut en auteur van ‘Naar het hart van empowerment
10.45 - 11.15  Lezing Anja Machielse: bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek
11.15 - 11.30  Korte pauze
11.30 - 12.10  Lezing Pieter Hilhorst: politicoloog, publicist en actieonderzoeker op het sociaal domein
12.10 - 12.45  Debat met beleidsmakers
12.45 - 13.45  Lunchpauze
13.45 - 15.15  6 workshops
15.15 - 15.30  Korte pauze
15.30 - 16.00  Hoogtepunten uit de workshops
16:00 - 16:15  Een empowerende afsluiting
16.15 - 17.30  Borrel

direct inschrijven

Locatie

Leidseweg 90
3531BG Utrecht
Lid wordenContact