Publicaties

 

Wijziging van Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen...

Presentaties OPOF 7 maart 2013

Maarten Hüttner, adviseur Welzijn bij FCB, informeert over de Stimuleringsregeling en de trajecten die in gang zijn gezet. Mede door de stimuleringsregeling hebben in de afgelopen periode...

Presentatie OPOF 29 november 2012

Informatie over de actualiteiten van de ziektewet Het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet is inmiddels aangenomen door Tweede en Eerste Kamer en is daarmee definitief. Dit heeft een enorme...

FCB: Nieuwsbrief februari 2013: stimuleringsregeling!

De nieuwsbrief van het FCB met nieuws over de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen, van werk naar werk: overstappen op de zorg?

Regionale arbeidsmarktcijfers Welzijn

Op de website van FCB staan nieuwe regionale arbeidsmarktgegevens. Op een overzichtelijke manier wordt per regio een beeld geschetst van de arbeidsmarkt. Hoe groot is de sector, wat is de...

11 februari 2013: Kennisbijeenkomst 'Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang kijken in de Zorg'

De regionale arbeidsmarkt voor Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang (WJK) en Zorgorganisaties is aan grote veranderingen onderhevig. Cijfers laten zien dat er in de WJK sector uitstroom van...

Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Dit rapport is mede in opdracht van de MOgroep (FCB)...
1 link toegevoegd

Presentaties OPOF 13 september 2012

Op de agenda van 13 september stonden 3 onderwerpen centraal: Crisis? Een goede start (deel2). Naar een lerende organisatie. Interactieve presentatie van Sylvia Jansen (business...

Jaarverslag 2011 FCB

De branches Welzijn & Maatschappeliek Dienstverlenign, Kinderopvang en Jeugdzorg maken hectische tijden door. Dit vraagt om een goede inzet van mensen en middelen, voor een kwalitatief en...
1 link toegevoegd

Presentatie OPOF 10 mei 2012

Op donderdag 10 mei was de bijeenkomst voor de personeelsfunctionarissen in de sector (OPOF) geheel gewijd aan het teweeg brengen van veranderingen. Ans Huisman, coach en trainer van...