Publicatie

Statuten en verenigingsreglement

10 december 2014 | 1 minuut lezen

De statuten en het verenigingsreglement vanaf 1 januari 2011.

Het verenigingsreglement bevat nadere regels over de samenstelling, de verkiezing en het functioneren van het bestuur, het instellen van commissies, ledenraadplegingen buiten vergadering, de rechten en plichten van leden en verdere zaken waarover nadere regels voor het transparant opereren van de vereniging vereist zijn. 

3 documenten toegevoegd