Nieuwsbericht

Extra aandacht voor kwetsbare bewoners nodig bij de energietransitie

16 februari 2021 | 1 minuut lezen

In de energietransitie dient extra ondersteuning te komen voor honderdduizenden huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Dat is een van de belangrijkste punten in de position paper voor het Programma Aardgasvrije Wijken die de BPSW schreef, samen met Hogeschool Utrecht, Sociaal Werk Nederland en Krachtproef Energie.

In 2050 moeten alle ruim wijken in Nederland aardgasvrij zijn. Dat zijn er welgeteld 13.404 (CBS, 2020). Op basis van de gemeentelijke Transitievisie Warmte moeten gemeenten uitvoeringsplannen opstellen op wijkniveau.
Momenteel maken in ruim 800 wijken bewonersinitiatieven plannen om hun wijk aardgasvrij te maken. Ook zijn ze bezig met zelf stroom opwekken.

De energietransitie gaat echter ook over ‘participatie’ van inwoners. Naast het belang van draagvlak is het ook belangrijk dat iedereen mee kan beslissen, ook de ‘zachte krachten en ‘het stille midden’.

Sociaal werk essentieel
In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken VNG, de Participatiecoalitie, Platform 31 en het Ministerie van Binnenlandse en Koninklijke Relaties samen. Voor de PAW schreef de BPSW een position paper. De belangrijkste punten daaruit:

  • Sociaal werk is essentieel om afzijdige burgers te activeren en te verbinden in de wijken. Ook onderzoek naar effectieve interventies hierin is belangrijk.
  • Sociaal werk vraagt expliciete aandacht voor honderdduizenden huishoudens die nu al kampen met energiearmoede. Zij hebben extra ondersteuning nodig bij specifieke oplossingen rond het thema Energiearmoede.
  • Sociaal werk is cruciaal in kwetsbare wijken waarin sociale problematiek de boventoon voert. Zorg dat voldoende sociaal werkers daarvoor zijn toegerust en opgeleid.
  • Sociaal werk wil graag bijdragen aan een integrale wijkaanpak en de opstart van een landelijke taskforce voor het thema energietransitie, in samenwerking met VNG, Programma Aardgasvrije Wijken en de Participatiecoalitie.

Wil je ook meedenken of heb je een idee? Neem gerust contact op met Edwin Luttik, luttik@sociaalwerk.nl

  • De hele position paper vind je in de bijlage

Lees ook: Yvonne Zuidgeest: 'Maak van de energietransitie een sociale kans'

Lid wordenContact