Nieuwsbericht

Yvonne Zuidgeest: 'Maak van de energietransitie een sociale kans'

21 juli 2020 | 3 minuten lezen

'De energietransitie biedt een uitgelezen kans om sociale verbanden in wijken nieuw leven in te blazen. Dat kan door inzet van collectieve oplossingen en combinaties van sociale en culturele arrangementen.' Dat stelt Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder van Diverz. Sociaalwerkorganisatie Diverz wil met deze whitepaper een beweging in het sociaal werk op gang brengen.

Met de inspirerende whitepaper ‘De kracht van mensen in de energietransitie’ maakt Diverz concreet hoe het sociaal werk meerwaarde kan hebben bij de energietransitie. De paper biedt inzicht in de energietransitie als sociaal vraagstuk, de kansen die er liggen voor het sociaal werk en de aanpak van Diverz zelf.

Zwijndrecht blij met Diverz
Zuidgeest: 'De politiek in Zwijndrecht complimenteerde ons met de manier waarop we het maatschappelijk vraagstuk van energietransitie en energiebesparing bij vrouwen met een migratieachtergrond of statushouders aan de orde stellen.' Dit biedt de komende decennia echt een kans voor het sociaal werk. Diverz deelt deze werkwijze graag.'

Rol van sociaalwerkorganisaties in dit democratisch proces
De energietransitie is een democratisch proces dat per wijk wordt doorgevoerd. Niet iedere bewoner zit hierop te wachten. Zeker niet de mensen die beschikken over een kleine portemonnee.
Zuidgeest: 'Sociaalwerkorganisaties kennen veel bewoners van de wijken. Wij kunnen hen over de energietransitie benaderen, ondersteunen en de weg wijzen naar duurzame initiatieven zoals collectieve inkoop. Ook bieden we sociale begeleiding als dat nodig is, zodat de energietransitie sociaal rechtvaardig wordt doorgevoerd.'

Sociaal werk nog nauwelijks betrokken bij energietransitie
De voorbereidingen van de energietransitie zijn in volle gang. Tussen 2021 en 2050 moeten ruim 13.000 buurten van het aardgas af. 'De energietransitie gaat niet alleen over techniek en economie maar heeft ook een groot sociaal aspect', aldus Zuidgeest. 

Draagvlak creëren is een vak!
De energietransitie kan alleen echt slagen met draagvlak onder alle buurtbewoners.
Zuidgeest: 'Zij moeten die duurzame oplossingen een plek geven in hun dagelijks leven. Het sociaal werk kan ervoor zorgen dat buurtbewoners met een ander taalniveau en/of een laag inkomen ook mee kunnen doen met de energietransitie. De transitie biedt bovendien een uitgelezen kans om sociale verbanden in wijken weer nieuw leven in te blazen met behulp van allerlei collectieve oplossingen en combinaties van sociale en culturele arrangementen.' 

Word zichtbaar!
‘Echter, veel sociaalwerkorganisaties worden nog niet actief betrokken bij dit gemeentelijke proces’, zegt Yvonne Zuidgeest. 'Terwijl juist sociaal werkers en specifiek de opbouwwerkers, hun sterke eigenschappen, zoals verbinden van buurtbewoners en het naar boven brengen van drijfveren, in kunnen zetten voor het creëren van bewonersparticipatie, draagvlak en eigenaarschap voor de energietransitie.'

Aanpak van Diverz
Diverz is gestart met een programma voor de eigen professionals. Immers: alleen als sociaal werkers zélf achter de energietransitie staan, kunnen zij deze maatschappelijke verandering goed overbrengen op buurtbewoners, is hun filosofie. 

Vervolgens heeft Diverz het duurzaamheidsbewustzijn en de kennis bij buurtbewoners in kaart gebracht, hebben ze samenwerkingspartners gezocht en heeft het thema een plek gekregen in reguliere activiteiten (zoals de vrouweninloop en de wijkkeukens). Ook heeft Diverz workshops ontwikkeld en deelnemers en bezoekers van activiteiten benaderd voor de rol van (duurzaamheid)ambassadeur. Zoals een Somalische vrouw die goed Nederlands spreekt en die de Somaliërs binnen haar familie- en kennissenkring kan betrekken bij de energietransitie. Bijvangst van de aanpak is dat er ook andere behoeftes van buurtbewoners aan het licht komen waarmee je als sociaalwerkorganisatie aan de slag kunt.

Meer informatie en de denktank Sociale Energie
Op de website van Diverz vind je een knop waarmee je het paper kunt downloaden. Voor een reactie of meer informatie over de paper kun je contact opnemen met Frieda Louwerse, f.louwerse@diverz.info. 

Sociaal Werk Nederland is een overleg gestart met een aantal leden waaronder Diverz en Krachtproef over hoe we de rol van het sociaal werk bij de energietransitie intern kunnen versterken. Doel is tegelijkertijd de branche extern beter te profileren op ‘de markt van de energietransitie’, waar veel geld in omgaat.

  • Wil je je aansluiten bij dit overleg, neem dan contact op met Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl.      
Lid wordenContact