Nieuwsbericht

Net uit: quickscan over de rol van sociaal werk in het Klimaatakkoord en de energietransitie

2 februari 2021 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland peilt onder leden in hoeverre ze lokaal al betrokken zijn klimaatbeleid en energietransitie

Sociaal Werk Nederland wil samen met haar leden de rol en meerwaarde van sociaal werk in buurten en wijken rond de uitvoering van het Klimaatakkoord en de energietransitie in 2021 stevig op de nationale agenda krijgen. Sociaal Werk Nederland werkt bovendien aan de blauwdruk voor een ‘sociale wijkaanpak’, als noodzakelijke aanvulling op de beoogde landelijke wijkaanpak van een nieuw kabinet. Meedoen met de quickscan kan door te reageren op de mail die is verstuurd naar alle leden van Sociaal Werk Nederland.

Quickscan en webinar
Daarom heeft Sociaal Werk Nederland deze week de quickscan Klimaatakkoord en energietransitie uitgezet onder leden. Adviseur Edwin Luttik: ‘We hopen natuurlijk dat onze lidorganisaties massaal reageren. We willen de gegevens van deze quickscan  als nulmeting gebruiken om te peilen in hoeverre onze leden al betrokken zijn bij de lokale uitvoering van het Klimaatakkoord en de energietransitie in hun gemeente(n). We willen ook graag weten of ze zelf beleid ontwikkelen rond dit thema en betrokken zijn bij de proeftuinen en de gemeentelijke plannen voor aardgasvrije wijken.’

Draagvlak nodig
Het Klimaatakkoord en de energietransitie bieden kansen, en vragen een stevige rol van het sociaal werk aldus Edwin Luttik. ‘Want zoals ook in het Klimaatakkoord staat: de energietransitie kan alleen slagen als er genoeg draagvlak is onder bewoners en bedrijven in de buurten. Daarom vragen we in de quickscan ook aan leden wat ze daarvoor nodig hebben aan ondersteuning, zoals scholing en training. En of ze meer opbouwwerkers nodig hebben om hun rol in de wijk goed uit te voeren. Bovendien gaan we de uitkomsten van de scan gebruiken voor een webinar over het thema “sociaal werk en de energietransitie”, in het eerste kwartaal van 2021.’

Sociale energietransitie en de rol van sociaal werk 
Een sociaal rechtvaardige transitie vereist extra en intensieve aandacht voor kwetsbare wijken. Edwin Luttik: ‘In deze wijken is een sociale benadering van de energietransitie noodzakelijk. Het sociaal werk - present en actief in deze wijken – is partner bij uitstek om cultuur- en gedragsverandering teweeg te brengen, bewonersparticipatie te initiëren, te ondersteunen en te faciliteren. Ook kunnen we als sociaal werk verbindingen leggen met andere maatschappelijke opgaven in de wijk, zoals leefbaarheid en gezondheid, en sociaal begeleiden in het transitieproces.’

Doe mee, vul in
De quickscan is verstuurd naar de hoofdcontactpersonen van alle leden van Sociaal Werk Nederland. Meedoen met de quickscan kan alleen via deze mail. Edwin Luttik: ‘Nogmaals: het zou ontzettend fijn als veel leden de scan invullen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe sociaalwerkorganisaties hier in staan. Zodra de uitkomsten bekend zijn, communiceren we hierover aan de deelnemers zelf en op onze website.’

 

Lid wordenContact