Nieuwsbericht

Oproep leden: Denk mee over Gezondheid en veerkracht

Nienke Kuyvenhoven
14 januari 2021 | 1 minuut lezen

Gezond en sociaal
Via meerdere sporen zijn de leden en Sociaal Werk Nederland (SWN) betrokken bij programma’s, akkoorden en overleggen gericht op gezondheidsbevordering; bij lobby activiteiten waarin we de bijdrage van sociaal werk positioneren en anderzijds als uitvoerder van gemeentelijke opdrachten.

Uit recente cijfers van VWS blijkt dat 20% van de zorgvraag samenhangt met ongezond gedrag en ongezonde leefstijl. Bij een aanbod voor deze groep speelt sociaal werk vanzelfsprekend een belangrijke rol. Dit is hét moment om dat ook krachtig onder de aandacht te brengen. Gezondheidsbevordering blijft de komende jaren een stevige ambitie van het rijk en gemeenten. We zien dat bij ketenpartners de waardering voor sociaal werk toeneemt. Landelijke wordt vanuit meerdere kanten een beroep op SWN gedaan: het Nationaal Preventie Akkoord, Wachttijden GGZ, samenwerking met NOC*NCF, JOGG, Federatie Gezondheid en het Kenniscentrum Welzijn op recept.

VWS schrijft in de Discussienota Zorg voor de Toekomst dat een stevige sociale basis gezondheidsproblematiek voorkomt. Aanbieders van sociaal werk zijn als aanjager en ondersteuner van wijknetwerken, met hulp- en ondersteuningsaanbod dichtbij bewoners, cruciaal binnen de sociale basis. Ook is sociaal werk preventief sterk en draagt eraan bij onnodig zware ondersteuning te verminderen, danwel te voorkomen (normaliseren en demedicaliseren). Recentelijk zien we ook een herwaardering voor het kinder-, jeugd- en jongerenwerk in gemeenten. Hier ligt een kans voor preventief leefstijl- en beweegaanbod.

Positionering van het sociaal werk
De komende periode brengt SWN bij politiek en andere branches in wat de bijdrage van sociaal werk is aan preventie, betere leefstijl en gezondheidsbevordering. We laten zien dat de aanpak van sociale problematiek er dure of onnodige zorg voorkomt. Ook geven we beslissers en beleidsmakers input over hoe sociaal werk samenwerkt met het zorg- en het medisch domein om meer zonder indicatie op te lossen.

Inbreng van leden gevraagd
Graag trekken we bij dit belangrijke thema met leden op. Ter consultatie, om te sparren, input te leveren en feedback op concept reacties van SWN te geven. Digitaal en incidenteel met een meeting.  Als je een bijdrage wilt leveren op het onderwerp Gezondheid en veerkracht stuur dan een mail naar Annemarieke van Egeraat, interim adviseur bij SWN, via ave@tedoenadvies.nl.