Nieuwsbericht

Aandacht voor het sociale welzijn van ouderen net zo belangrijk als de juiste medicijnen

27 november 2020 | 1 minuut lezen

Het kan beter in de zorg voor ouderen thuis, constateert Manon Lette in haar onderzoek waarop ze is gepromoveerd. Dat zit ‘m bijvoorbeeld in het verschil in wat ouderen vinden welke zorg nodig is in hun leven, en hoe zorgverleners daarover denken. Het blijkt namelijk dat zorgverleners vooral aandacht hebben voor klinische – of medische – veiligheidsrisico’s bij ouderen. Er is veel minder aandacht voor goed wonen, eenzaamheid of gebrek aan mantelzorg.

Samenwerking
De samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals moet beter. Dat betekent investeren in de onderlinge relatie, zegt Lette. Het gaat om elkaar te kennen en om elkaar te kunnen vinden. Ze moeten als team samen werken voor hun cliënten thuis. Dat moet de werkcultuur zijn. Dus is het nodig dat je de omstandigheden creëert om goed samen te werken. Het moet daarom – ook organisatorisch en financieel – aantrekkelijker zijn om het samen te doen, dan om het alleen te doen.

Het proefschrift van Manon Lette vindt u hier.

Lid wordenContact