Nieuwsbericht

Dataprogramma: Sociaal Werk Nederland ontwerpt eigen kpi-model

Chris Bos
2 november 2020 | 2 minuten lezen

Adequate data zijn onontbeerlijk om de waarde van sociaal werk aan te tonen. Dat is het vertrekpunt van het Dataprogramma van Sociaal Werk Nederland dat gestaag vlees op de botten krijgt. De begeleidingswerkgroep is inmiddels online bij elkaar geweest en heeft de taken verdeeld. Programmamanager Eva Brouns: ‘Ik ben erg blij met de resultaten van die eerste bijeenkomst. Er waren goeie discussies en we hebben de juiste dingen besproken. Een prima première.’

De bedoeling was om leden nauw te betrekken bij de opzet en voortgang van het dataprogramma. Eva Brouns: ‘En dat lukt vooralsnog goed. De werkgroep telt 14 leden: één namens Movisie en verder zijn het allemaal mensen van lidorganisaties.’
De kersverse werkgroep gaat de komende maanden aan de slag met de bouw van de drie pijlers onder het programma: het ontwikkelen van een kpi-model, het verzamelen van mkba’s en het opzetten van een sociale MBA (zie voor meer uitleg daarover dit eerdere artikel).

Eigen kpi-model in de maak
De knoop over zelf een kpi-model opbouwen of voortborduren op een bestaande set kpi’s is doorgehakt.  Eva Brouns: ‘In het voordeel van het eerste alternatief: we gaan zelf iets neerzetten. Dat begint met de vraag: welke thema’s/werkvelden kiezen we, welke doelstellingen horen daarbij en hoe meet je in hoeverre die behaald zijn? Dat is een denkproces dat we gaandeweg steeds verder zullen verfijnen. Een adviesbureau gaat dat met ons oppakken en de bedoeling is dat we zodoende aan eind van dit jaar een prototype van dat kpi-model hebben. De hele werkgroep is daarbij betrokken.’

Business cases en mkba’s
Wat betreft de mkba’s ligt dat laatste anders. Eva Brouns: ‘Een subgroep van de werkgroep stort zich daarop. Daarbij maken we listig gebruik van het initiatief van het FCB dat onderzoeksbureau SEOR in de arm heeft genomen om voor sociaal werk relevante mkba’s in kaart te brengen. Zij komen binnenkort met een rapport over hun bevindingen. Daarnaast gaan de subwerkgroepleden ook zélf business cases en mkba’s verzamelen. Die gaan we vervolgens “clusteren” en “raten”. De opbrengst daarvan willen we uiteindelijk in een presentabel vat gieten, bijvoorbeeld een website met een overzicht van bruikbare mkba’s.’

Soft skills
Het plan voor een “sociale MBA” is enthousiast ontvangen door de werkgroep. Eva Brouns: ‘Wel loopt er al een soortgelijke leergang van Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Maar dat is bedoeld voor bestuurders/directeuren, terwijl wij mikken op de medewerkers van sociaalwerkorganisaties die bezig zijn met de werkprocessen en de verantwoording. Die “MBA” focust vooralsnog op soft skills: hoe voer je het gesprek met gemeenten? Hoe krijg je sociaal werkers aan het registreren? Hoe geef je innovatie vorm? Hoe kan je persoonlijk leiderschap hiertoe inzetten?’ De werkgroep gaat in de komende maanden de precieze inhoud bepalen.

Eind 2020 volgende sprintreview
Om alle lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland en andere belangstellenden de kans te geven de vorderingen van het dataprogramma te volgen staat er voor december nog een sprintreview op de rol. De datum ervan wordt binnenkort bekend gemaakt.