Nieuwsbericht

VNG vraagt in Kamerbrief onder meer investering in sociale basis

21 oktober 2020 | 1 minuut lezen

De Tweede Kamer behandelt van 3-5 november 2020 de begroting van VWS. Met het oog hierop stuurde de VNG de Kamer een position paper. Daain komt een reeks onderwerpen aan bod, variërend van beschermd wonen tot preventie en 'wonen en zorg'.
In de aanloop naar de begrotingsbehandeling vraagt de VNG de Tweede Kamerleden hun aandacht voor de volgende onderwerpen, waarvan een groot deel ook het sociaal werk aangaat:

 • Preventie/gezondheidsbeleid: het is nodig
  - te investeren in de sociale basis en dit financieel mogelijk te maken bij gemeenten
  - ruimte te geven aan zorgverzekeraars en zorgkantoren om in de regio’s domein overstijgend te kunnen investeren en experimenteren
  - te zorgen dat er een betaaltitel in de Zvw komt voor professionals om te kunnen overleggen over preventie in individuele casussen
  - te komen tot wetgeving om ongezonde producten (met veel vet en suiker) terug te dringen en een brede preventiestrategie gericht op wonen, armoedebestrijding en aanpak van schulden voor kwetsbare groepen uit te werken.
   
 • Buurt- en dorpshuizen:
  Verdere rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante voorliggende voorzieningen blijft noodzakelijk, verhoging in 2020 en verstrekking in 2021.
   
 • Overgang van cliënten Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en GGZ naar de Wet langdurige zorg:
  Zorgkantoren moeten zorgen voor de vergoeding van de zorg voor cliënten die met terugwerkende kracht onder hun verantwoordelijkheid vallen.
   
 • Consultatiefunctie:
  Hiervoor moet een betaaltitel komen in de Zvw.
   
 • Dakloosheid:
  De aanpak van dak- en thuisloosheid moet in een volgende kabinetsperiode structureel geborgd worden.
   
 • Wonen en zorg:
  De VNG wil samen met VWS én met BZK investeren in een langetermijnplan om de groeiende vraag naar woningen en zorginfrastructuren aan te pakken.
   
 • Vrijwilligersorganisaties jeugd:
  Wees coulant met de rijkscompensatie voor de coronaschade in deze sector, ook in 2021.

Meer informatie

Lid wordenContact