Nieuwsbericht

Jongerenwerk R-Newt introduceert vakopleiding jongerenwerk

26 augustus 2020 | 2 minuten lezen

De maatschappij wordt steeds complexer, de verwachtingen richting het jongerenwerk steeds groter. Als belangrijke schakel in een buurt, wijk, stad of dorp dragen jongerenwerkers medeverantwoordelijkheid voor het welbevinden van jongeren en de omgeving waarin zij opgroeien. Dat vraagt om vakmanschap. Als innovatieve specialist op het gebied van jongerenwerk introduceert R-Newt daarom de vakopleiding jongerenwerk: een tiendaagse opleiding die jongerenwerkers het beste uit het allermooiste vak dat er is laat halen.


Van het DNA van jongerenwerk tot een verbetervoorstel
Jongerenwerkers doorlopen in tien bijeenkomsten – verdeeld over vijf maanden – verschillende modules, waarbij onder meer wordt stilgestaan bij het DNA van het jongerenwerk (wie zijn we, wat is het fundament van jongerenwerk?), wensen en behoeften van jongeren, maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende methodieken. Theoretische kennis wordt omgezet naar praktische handvatten, zodat de jongerenwerker na de opleiding nog beter kan coachen en motiveren, impactgericht en talentgericht kan werken en speciale doelgroepen kan herkennen. De opleiding staat stil bij de lastige uitvoeringspraktijk van het jongerenwerk en belicht onderwerpen als talentbenadering, een inclusieve samenleving en escalerend gedrag uitgebreid. Ook wordt stilgestaan bij het omgaan met agressie, geweld en polarisatie. Bart Lonterman, trainer binnen de vakopleiding: “Of je nu al lang in het vak zit of nog maar net bent begonnen: de opleiding is interessant voor alle jongerenwerkers van nu. Maar ook sociaal werkers die hun kennis willen verbreden, kunnen de opleiding volgen. Naast actualisering van vakkennis en vaardigheden is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en leren we van elkaar. Behalve de gehele opleiding is het mogelijk om losse modules te volgen.”

Waarom een vakopleiding jongerenwerk?
Jongerenwerk is een specialisme dat om gerichte educatie vraagt. Op bestaande hbo- en mbo-opleidingen zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Floor van Berkel, manager R-Newt: “De sociale opleidingen van nu bieden snippers van de tak jongerenwerk aan, maar dit is in onze ogen te summier om als jongerenwerker kwalitatief werk te kunnen leveren.” R-Newt hoopt met de opleiding individuele jongerenwerkers te versterken in de uitvoering, door ze de juiste tools aan te reiken en vaardigheden bij te brengen. Zo kunnen jongerenwerkers zich beter positioneren binnen het professionele netwerk. Ook draagt de opleiding bij aan de doorontwikkeling van het vak jongerenwerker. “Met de vakopleiding willen we jongerenwerk landelijk sterker positioneren, zodat meer inzichtelijk wordt hoe onmisbaar jongerenwerkers zijn. Kwalitatief jongerenwerk kan tevens de druk op (jeugd)zorg verlichten”, aldus Van Berkel. Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat. 

Informatie en aanmelden
Op r-newt.nl zijn de uitgebreide toelichting per module en de startdata van de opleiding te vinden. De opleidingsdagen vinden plaats in Tilburg, maar in-company opleiding op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Deelname aan de vakopleiding jongerenwerk kost € 2495 ex. BTW, inclusief studiemateriaal, certificering en lunch. De vakopleiding jongerenwerk is geaccrediteerd door SKJ en Registerplein, de beroepsregisters voor jeugdprofessionals in Nederland. Hiermee erkennen zij dat de opleiding bijdraagt aan competentieversterking en methodisch handelen van geregistreerde professionals.

Kijk hier voor meer informatie over de vakwerkopleiding jongerenwerk

Lid wordenContact