Nieuwsbericht

Sprint review sociale technologie op 2 september

28 juli 2020 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de eerste sprint review van de werkgroep sociale technologie op 2 september om 13:30. Aanmelden kan door te mailen naar info@sociaalwerk.nl Meer informatie over het project leest u hier.

Grote respons werkgroep
De interesse naar aanleiding van de oproep was overweldigend. Naast de werkgroep die bestaat uit tien lidorganisaties, groot en klein, vanuit Groningen tot en met Geleen, waren er nog 45 andere organisaties die zich hebben gemeld. Veel welzijnsorganisaties zijn op dit moment bezig met sociale technologie. Soms is dit puur een onderzoek naar de mogelijkheden. In andere gevallen heeft men al specifieke instrumenten ontwikkeld die ondersteunend zijn aan de inzet van het sociaal werk. Ook op de eerste bijeenkomst van de werkgroep, op 16 juli, bleek dit. Veel organisaties zijn ondernemend op dit terrein en hebben daar werkvormen ontwikkeld. Naast leden nemen ook het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en kenniscentrum Movisie deel aan de werkgroep.

Sprint review voor geïnteresseerden
Door de vele reacties en de actualiteit van dit thema hebben we voorgesteld om naast de werkgroep ook geïnteresseerden te blijven informeren over de voortgang van dit project. Zodat ze aangehaakt blijven op het proces en we gebruik maken van de enorme potentie die aanwezig is bij onze leden. Dit doen we door middel van sprintreviews. In februari gaan we alle lidorganisaties sociaal werk informeren over acht verschillende thema’s van sociale technologie, de mogelijkheden, de interventies die leiden naar een doorbraak, de implementatie in het primaire werkproces samen met een processchema en besluitvorming. Het resultaat geeft inzicht in de mogelijkheden die sociale technologie biedt. En is tevens een handleiding voor leden om sociale technologie op verschillende thema’s in te zetten.

Op woensdag 2 september a.s. worden de eerste twee van in totaal zes fases opgeleverd; hier wordt het kader gepresenteerd, samen met de definities en de urgentie van het onderwerp. Christa Nieuwboer, Lector aan de AVANS hogeschool, presenteert haar resultaten als eerste aan de werkgroep Sociale Technologie. De werkgroep zal met haar in gesprek gaan om het te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Waarbij haalbaarheid en realisme belangrijke ingrediënten zijn. Na toetsing bij de werkgroep gaat het project door naar de volgende fase.

Gebruik maken van kennis van leden
Dit besluit willen we vervolgens voorleggen aan de leden die aangegeven hebben ook interesse te hebben. In de eerste sprint review presenteert Christa Nieuwboer opnieuw de inventarisatie samen met de uitkomsten van de ochtend. Het voorgenomen besluit van de werkgroep wordt daar nog eens tegen het licht gehouden. Daarmee maken we maximaal gebruik van de kennis van onze leden en ontwikkelen we brede draagkracht voor ons project.

Mocht je interesse hebben om  deel te nemen aan de sprint review en op de hoogte willen blijven van het project Sociale Technologie, dan kun je je melden via het algemene emailadres info@sociaalwerk.nl Je krijgt van ons een link zodat je op 2 september kunt inloggen. Houd daarbij ook je smartphone binnen bereik, omdat we ook reactie vragen via de Mentimeter.

In het kort

  • sprint review van de werkgroep sociale technologie
  • 2 september van 13:30 tot 14:30
  • Aanmelden via info@sociaalwerk.nl
  • Link in inbox

Volgende bijeenkomsten met een sprint review zullen zijn op :

  • Vrijdag 30 oktober         16.00 – 17.00
  • Mandag 30 november   11:30 - 12:30
  • Donderdag 7 januari      11:30 – 12:30

Johan Huttinga is senior beleidsadviseur SWN en projectleider. Hij is te bereiken op huttinga@sociaalwerk.nl en telefonisch op 06 – 512 06 509.

Lid wordenContact