Nieuwsbericht

Jongerenwerk in coronatijd: online neemt een vlucht, en aantal face-to-facecontacten groeit

20 april 2020 | 2 minuten lezen

Jongerenwerk in deze tijd vergt nog meer improvisatievermogen dan normaal, maar gelukkig zijn jongerenwerkers gewend aan steeds veranderende omstandigheden en gaan zij hier goed mee om. Dat blijkt uit  wekelijkse videosessies die BVjong, de beroepsvereniging voor de kinder- en jongerenwerkers, sinds begin april organiseert voor de jongerenwerkers.

Enkele conclusies:

  • Jongeren zijn divers: sommigen vinden het prima om nu even relaxter aan te doen, maar anderen vervelen zich rot. Weer anderen zijn opstandig, nemen alles niet zo serieus of gaan provoceren.
  • De jongerenwerkers gebruiken verschillende online tools om in contact te komen met jongeren; er is meer individueel contact en ook veel online groepscontact met jongeren.
  • Bijna alle jongernwerkers hebben nog contact met jongeren op straat. Op gepaste afstand en met respect voor de richtlijnen van het RIVM. Jongerenwerkers blijven hierdoor zichtbaar.
  • Als jongeren op straat zijn is dat vaak in kleine groepjes. Als jongeren geen gevolg geven aan de oproep van de jongerenwerker om 1,5 meter afstand te houden is het nu lastiger om een alternatief te creëren. Samenwerking met politie is op veel plaatsen intensief.
  • Er zijn ook jongeren op straat met wie het thuis niet goed gaat, dus hen naar huis sturen is geen oplossing. Daartegenover zijn er ook jongeren die van hun ouders helemaal niet meer buiten mogen komen, dat is nog zorgwekkender.
  • Er zijn nog steeds veel individuele contacten, alleen is het nu lastiger om diepgaand contact te onderhouden. Veel jongeren zijn online een stuk terughoudender (antwoorden vaak kort) dan face-to-face. Jongerenwerkers zoeken naar de juiste manier om deze jongeren wel te blijven benaderen, zoals 1–op-1-contacten tijdens een wandeling, in het buurthuis of op de skatebaan.
  • De contacten met de hulpverlening en school zijn nu vooral on line. Waar dit contact al goed was, gaat het nu nog steeds prima.

Daarnaast is er een spontaan ontstane WhatsApp groep met meer dan 150 jongerenwerkers, waarin zelfgemaakte praktische filmpjes en flyers worden gedeeld, bijvoorbeeld om jongeren op te roepen om binnen te blijven. En waarin  tips voor de individuele (online) contacten,  video-challenges en andere online (groeps)meetings voor jongeren worden gedeeld. Binnen een week is er hierdoor al een praktische handreiking Jongerenwerk in Covid-19 ontwikkeld.

Kortom: Het is bewonderwaardig om te zien hoe jongerenwerkers in heel Nederland alles uit de (digitale) kast trekken om het contact met de jeugd te blijven houden. Dat moest ook wel, want door de coronacrisis kwamen in één klap alle offline vormen van jongerenwerk tot stilstand. Inloop, coaching, groepsactiviteiten, voorlichting, preventiewerk en andere vormen. En dat terwijl in het jongerenwerk juist verbinding, contact en groepswerk erg belangrijk is.
Tegelijkertijd was online jongerenwerk de  afgelopen maanden al volop in ontwikkeling. Want de huidige stelregel is: als je als jongerenwerker de wereld van de huidige jongeren wilt opzoeken, dan werk je zowel binnen hun offline als hun online leefwereld. Zie bijvoorbeeld het handboek online jongerenwerk (NJI -2019). .

  • Zie in de bijlage het rijke verslag van de online videosessies jongerenwerk!