Nieuwsbericht

Internetconsultatie maatschappelijk verantwoord inkopen

Op 9 april 2020 geplaatst door

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden aangepast om aanbesteden eenvoudiger te maken. De nieuwe wet is nu in consultatie. Om de nieuwe wet concreet invulling te geven, is VWS bovendien op zoek naar pilots.

Minister De Jonge probeert al tijden in Brussel die aanbestedingsverplichting voor het sociaal domein van tafel te krijgen. Vooruitlopend op een eventuele Europese herziening wil de minister nu via nationale wetgeving het inkopen voor gemeenten en zorgverleners vereenvoudigen, mede op basis van signalen van deelnemende branches (waaronder Sociaal Werk Nederland) in het landelijke ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteding. Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders kunnen zo weer gaan over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerken. Ook moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders.

Doel en verwachting wetsvoorstel
Het doel van de wetswijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen voor de inkoop. De verwachting is dat het voorstel er toe zal bijdragen dat gemeenten eenvoudiger aanbestedingsprocedures toepassen voor wat betreft overheidsopdrachten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. En dat aanbieders van diensten in dat domein hun belangstelling voor een opdracht eenvoudiger kenbaar kunnen maken.

Pilots
Om aan de inhoud van het wetsvoorstel invulling te geven, draaien dit jaar pilots in een aantal gemeenten en regio’s. In deze pilots krijgt de inkoop al op innovatieve wijze vorm. VWS zoekt gemeenten of regio’s die dit jaar een inkoopprocedure doorlopen. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan via _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Reageren?
Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting vindt u hier, bij de internetconsultatie maatschappelijk verantwoord inkopen. Op deze plek kunt u als sociaalwerkorganisatie ook een reactie achterlaten. U heeft tot en met 20 april de tijd om te reageren. Wij stellen het op prijs als u ons ook op de hoogte brengt van uw reactie: mathijssen@sociaalwerk.nl

Sociaal Werk Nederland kan dan uw stellingnames kracht bijzetten in een reactie namens de branche!

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten