Nieuwsbericht

Nieuw: via Plinkr Hub worden mensen onder bewind in een half jaar weer zelfstandig

23 januari 2020 | 2 minuten lezen

De Eindhovense startup Plinkr komt met een nieuw initiatief om mensen goed voorbereid te laten uitstromen uit beschermingsbewind: de Plinkr Hub. De Hub is een online portaal dat onderbewindgestelden verbindt met een coach en hen voorbereidt om financieel weer op eigen benen te staan. De Hub wordt vanaf april 2020 ingezet door bewindvoerders in de gemeenten Tilburg, Oosterhout, Nuenen, Son en Breugel en Venlo. Medio 2020 is deze beschikbaar voor iedere gemeente in Nederland.

Beschermingsbewind wordt steeds vaker ingezet als noodoplossing bij problematische schulden. Daardoor groeit het aantal onderbewindgestelden snel. In 2009 stonden 97.000 mensen onder beschermingsbewind, in 2018 was dat aantal opgelopen tot 242.033.

Terugval voorkómen
Bewindvoering is vooral bedoeld iemands financiële situatie te stabiliseren, zodat zijn schulden niet nog verder oplopen. Bewindvoerders krijgen echter weinig tijd om deze cliënten voor te bereiden op financiële zelfstandigheid. Floris Went, CEO van Plinkr: ‘Bovendien is er geen gangbare werkwijze. Daardoor wordt het bewind vaak aangehouden om mensen te beschermen en terugval te voorkomen.’

Plinkr ontwikkelde daarom samen met het Eindhovense bewindvoeringskantoor Van Rijn Bewindvoering. In zes maanden werken deelnemers aan de competenties van financiële redzaamheid van het Nibud, samen met de bewindvoerder en een financiële coach. Via speciale screeningsinstrumenten worden hun vorderingen bijgehouden en kan na die zes maanden goed onderbouwd worden vastgesteld of het bewind kan worden beëindigd.

Een bruikbare tool, verwacht Jacqueline Beekman, bestuurder van de stichting Moedige Dialoog (een samenwerkingsverband van Sociaal Werk Nederland en Rabobank Nederland). ‘Het is inderdaad belangrijk dat mensen eerder uit de bewindvoering komen en goed worden voorbereid om weer hun eigen financiële boontjes te doppen. Sociaal werkers, sociaal raadslieden en sociaalwerkorganisaties kunnen hun gemeenten straks wijzen op het bestaan van deze tool.’
Plinkr-voorman Floris Went zit ook in de Raad van Advies van Moedige Dialoog.

Duurzame oplossing
Het traject wordt aangeboden via een online portaal, de Hub, dat alle betrokken partijen tijdens het traject op de hoogte houdt van de voortgang. Went: ‘In sommige gemeenten worden eigen projecten ingericht, maar vaak zijn de ontwikkelingskosten hiervan hoog. De Hub moet op landelijk niveau een oplossing bieden. Iedere gemeente kan de Hub samen met lokale bewindvoerders gebruiken.’

Het initiatief wordt gesteund door de Rabo Foundation en Stichting DOEN. Roelie van Stempvoort, senior programmamanager Rabo Foundation: ‘Omdat wij geloven dat mensen die dat willen de kans moeten krijgen om hun geldzaken beter te organiseren. De Hub biedt hen hulpmiddelen voor een financieel gezonde toekomst.’

Lid wordenContact