Nieuwsbericht

Nieuwsuur: aantal jongerenwerkers liefst vertienvoudigen - Kamervragen aan Grapperhaus

31 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Nieuwsuur besteedde op 31 oktober 2019 aandacht aan jongerenwerk en hoe dat kan bijdragen aan de aanpak van ondermijning. Naar aanleiding van de uitzending stelden Michiel van Nispen en Jasper van Dijk (SP) Kamervragen met het verzoek deze te beantwoorden tijdens de AO Georganiseerde Misdaad/Ondermijning van 13 november 2019

Nieuwsuur: "In de strijd tegen drugsgeweld wil minister van Justitie Ferd Grapperhaus ook jongerenwerkers inzetten die moeten voorkomen dat jongeren in handen van criminelen vallen. Maar om dat voor elkaar te krijgen zijn er veel en veel meer jeugd- en jongerenwerkers nodig dan er nu zijn: de 1800-2000 van nu zou vertienvoudigd moeten worden.

Dat schrijven koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland en Stichting HALT (vroeger 'Bureau HALT') in een brief die volgende week naar de Tweede Kamer gaat. Uit een inventarisatie blijkt dat het aantal jongerenwerkers dat landelijk actief is, sinds 2009 niet is gegroeid. Terwijl de taken alleen maar zijn toegenomen, schrijven de twee organisaties.

Volgens onderzoek van het Lectoraat Youthspot van de Hogeschool van Amsterdam stimuleert jongerenwerk het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij jongeren. Ze vragen sneller hulp bij instanties en jongeren met zware problemen blijven stabieler. "

Uitzending terugkijken
Voor iedereen die in het sociaal domein werkt: hier kun je de uitzending terugkijken en lees verder op de website van Nieuwsuur.
De brief als reactie op de kamerbrief van minister Grapperhaus wordt op donderdag 7 november verstuurd (zie ook bijlagen). 
Meer over onderzoek en de unieke kracht van jongerenwerk vind je hier
Sociaal Werk Nederland blijft bij gemeenten en rijksoverheid de boodschap onder de aandacht brengen: preventie begint bij de eerste 1000 dagen van het kind. Wat het kind thuis niet meekrijgt moet door de samenleving zo goed mogelijk gecompenseerd worden.

We weten ondertussen uitstekend wat het kind helpt bij goed opgroeien, en wat het kind daarin schaadt. Tijd voor omzetten van kennis naar goed bestuur en de wijken, Met name investering in menskracht voor bewoners in achterstandswijken loopt sterk achter. Dit is het moment om daar een Vogelaarwijk2-push aan te geven. Inzet op Preventie = bedoeling van de Transformatie jeugd. 

Minister Grapperhaus stuurde op 18 oktober 2019 zijn Kamerbrief Offensief ondermijnende criminaliteit naar de Tweede Kamer. Op 13 november is de eerste AO criminaliteit. 
UPDATE beantwoording Kamervragen Van Nispen en Van Dijk was op 12-12-2019. U vindt de antwoorden hier. 
Bestuurder in een gemeente? Voor wie meer wil weten over jongerenwerk - Kom naar het bestuurlijk congres #SterkJongerenwerk op 29 november 2019, Rotterdam.