Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland en FilmService sluiten een nieuw convenant

20 mei 2019 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland en FilmService sluiten een nieuw convenant per 1 januari 2019

Na constructief overleg hebben Sociaal Werk Nederland en FilmService een nieuwe regeling gesloten inzake het vertonen van films door organisaties die zijn aangesloten bij Sociaal Werk Nederland.

Voor het vertonen van films en/of documentaires is volgens de Auteurswet toestemming nodig van de rechthebbenden. FilmService verleent deze toestemming namens de rechthebbenden. Voor alle soorten vertoningen bij organisaties geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie. Deze licentie dient u aan te vragen bij FilmService. Voor leden van Sociaal Werk Nederland is een korting van 5% overeengekomen op de geldende tarieven van de licentie.

Inhoud nieuwe regeling:

  • De ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2019;
  • Het convenant is afgesloten voor een periode van 5 jaar;
  • Op de vaste WMD tarieven van FilmService krijgen de leden van SWN een korting van 5%;
  • Leden van SWN met een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang mogen ook gebruik maken van het speciale tarief KDV en BSO van FilmService;
  • Leden van SWN dienen zich zelf aan te melden bij FilmService indien zij een licentie dienen aan te schaffen;
  • Jaarlijks vindt indexatie van de tarieven plaats op basis van de CBS Consumentenprijsindex
  • Uitgangspunten zijn het Tariefblad WMD 2019 en het Tariefblad KDV en BSO 2019 van FilmService en de bijbehorende licentievoorwaarden;
  • Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen SWN en FilmService over actuele zaken.

De tarieven voor de licenties, de regeling voor de peuterspeelzalen en de licentievoorwaarden zijn te vinden op de site van Filmservice. Voor meer informatie kunt u terecht op www.filmservice.nl of bellen naar FilmService, Telefoon 0183 58 30 20.

Lid wordenContact