Nieuwsbericht

Nieuw bestuurslid, Transformatie Trofee en afscheid Marijke Vos

29 november 2018 | 2 minuten lezen

Voorafgaand aan de uitreiking van de eerste Transformatie Trofee hield Sociaal Werk Nederland in Utrecht de najaars-ALV. Daar werden om te beginnen de begroting en het jaarplan voor 2019 bij acclamatie goedgekeurd. Verder werd Jasper Ragetlie (directeur-bestuurder LEV-groep, Helmond) benoemd als nieuw bestuurslid met de portefeuille Arbeidszaken. Hij mocht meteen iets vertellen over de nieuwe cao, waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn begonnen. Tijdens de laatste OPOF-bijeenkomst hebben personeelsfunctionarissen van lidorganisaties punten aangegeven die daarbij moeten worden meegenomen. Om nog meer input op te halen bij leden komen er bovendien begin volgend jaar drie of vier regiobijeenkomsten. Wie tussentijds zijn ideeën daarover kwijt wil kan die mailen naar arbeidsjurist Jorrit Berenschot.

Statafels
Het tweede deel van de ALV was gewijd aan zeven prangende thema’s waaraan Sociaal Werk Nederland het komend jaar wil werken: Opvoeden & Opgroeien, Armoede & Schulden, Gezondheid & Preventie, Kwaliteit & Professionalisering, Arbeidszaken, Branche-informatie en Ondernemerschap & Contractering. Aan even zoveel statafels ontstonden levendige gesprekken onder leiding van bestuursleden en adviseurs van Sociaal Werk Nederland. De uitkomsten daarvan worden verzameld en binnenkort opgenomen in een uitgebreider verslag van de ALV.

Innovatiekracht zit in de hele organisatie
Voorafgaand aan de uitreiking van de Transformatie Trofee betoogde ondernemer én hoogleraar Innovatie Jeff Gaspersz dat innovatiekracht in de hele organisatie zit. Katalysatoren en drijvende krachten voor vernieuwing zijn verwondering, vragen stellen, maar ook irritatie. Wat ook kan helpen is een organisatie uit een heel andere branche uitnodigen om te horen hoe zij een bepaald probleem zouden oplossen.

Dan de verkiezing van de veelbelovendste vernieuwing binnen het sociaal werk. Alle vijfentwintig inzendingen waren de moeite waard, dus het was een lastige klus om tot een shortlist te komen, stelde juryvoorzitter Lex staal. Uiteindelijk werden het drie nominaties en twee eervolle vermeldingen. De drie genomineerden hielden iedere een ultrakorte pitch en daarna was het aan de zaal om de winnaar te kiezen. En zo ging de eerste Transformatie Trofee naar de Roosendaalse Voor-elkaar-teams van WijZijn Traverse Groep. Inclusief de cheque à € 5.000 en begeleiding van Movisie voor het doorontwikkelen van deze succesformule.
De andere twee genomineerden waren Libertas Leiden met Meedoen in Meerburg  en Surplus Welzijn met Animo Oosterhout.

Marijke Vos zwaait af
Tijdens de nazit was bovendien het uitzwaaimoment voor Marijke Vos. Het voorzitterschap van Sociaal Werk Nederland is niet verenigbaar met haar nieuwe functie als lid van de Raad van State. ‘Maar,’ zei vice-voorzitter Eric Lemstra in zijn afscheidsspeech: ‘Ik weet zeker dat je niet verloren bent voor de goede zaak. Ik reken erop dat je ons zult voorzien van belangrijke rapporten waarmee we als sociaal werk ons voordeel kunnen doen. Dat je er ook op die post eraan zult bijdragen dat kwetsbare burgers niet worden vergeten.’
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is in volle gang.

  • Binnenkort volgt een uitgebreider verslag van de ALV
  • De Transformatie Trofee werd gesponsord door Movisie en 1sociaaldomein
Lid wordenContact