Nieuwsbericht

Marijke Vos neemt boek 'Welzijn op Recept' in ontvangst

Nienke Kuyvenhoven
20 september 2018 | 1 minuut lezen

Op de eerste landelijke kennisdag over Welzijn op recept, nam Marijke Vos uit handen van huisarts Jan Joost Meijs en onderzoeker Miriam Heijnders het boekje 'Welzijn op recept' in ontvangst, over de uitdaging van samenwerken tussen zorg en welzijn. 230 professionals uit de eerstelijnszorg, welzijn en gemeentes namen deel aan deze kennisdag georganiseerd door het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Er werd onder andere gesproken over de verschillende bestanddelen van de interventie Welzijn op Recept, maar ook over de grootse uitdaging: samenwerken tussen zorg en welzijn, om ze daadwerkelijk met elkaar te verbinden. Sociala Werk Nederland gaf ook een workshop, samen met een projectleider Welzijn op Recept en ene welzijnscoach van Combiwel. Het verslag van de dag vindt u hier. 

Welzijn Op Recept
Naar schatting 50% van de patienten klopt bij de huisarts aan met psychosociale problemen. Een groot gedeelte van deze groep heeft geen medicijnen nodig of een doorverwijzing naar de de tweede lijnszorg. Een huisarts verwijst zo’n patiënt bij Welzijn op Recept door naar een welzijnscoach of schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De patiënt ontdekt hierdoor (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

Welzijn op recept draagt een grote belofte in zich. Vijf jaar na de start wordt inmiddels al op meer dan 60 plekken in Nederland eraan vormgegeven. Dat gaat niet vanzelf; het realiseren van een effectieve samenwerking tussen zorg en welzijn vraagt veel van partijen.
Hier vind je de actuele nieuwsbrief Welzijn op Recept. 

Boek
Het boek geeft een realistische kijk op het welzijnsrecept en bevat allerlei handreikingen die bij de samenwerking en doorontwikkeling behulpzaam zijn. De uitdagingen die zich voordoen in de samenwerkingsrelatie tussen huisartsen en andere verwijzers (praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, psychologen), sociaal werk en gemeenten, staat centraal.

Bestelinformatie
Via info@welzijnoprecept.nl is het boekje voor €14,95 te bestellen. Verdere informatie is te vinden op www.welzijnoprecept.nl