Nieuwsbericht

Congres: Mensen die tijdelijk uit balans zijn of verward

7 juni 2018 | 1 minuut lezen

Op 26 juni vindt in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen het 3e congres Mensen met verward gedrag plaats.

Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd een uitdaging in het sociaal domein. ’Preventie’ en ’vroegsignalering’ zijn veel gebruikte termen, maar de praktijk van ondersteuning aan deze mensen lijkt weerbarstig. 

Mensen met verward gedrag hebben vaak te maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociale problematiek.

Wat levert dit Congres jou op? 

  1. Je leert in het belang van mensen met verward gedrag hoe je alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal laat samenwerken.
  2. Je ontdekt welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht van mensen met verward gedrag zich ondertussen hebben bewezen.
  3. Je krijgt inzicht op welke manier je de effectiviteit bevordert van structurele vroegsignalering en preventie bij mensen met verward gedrag.

Het congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. En een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert.

Voor meer informatie en aanmelden: zie de website van Movisie.
Zie ook het informatieve e-zine met veel voorbeelden en aanpakken nav het congres Sociale Inclusie maart 2018.