Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland en Rabobank slaan handen ineen

23 juni 2017 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland en de Rabobank gaan samen de schulden- en armoedeproblematiek aanpakken. Het is voor het eerst dat op landelijk niveau welzijnswerk en een private partij de handen ineen slaan. Op 22 juni is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Partijen starten met 15 netwerken om hulp efficiënter te organiseren en de samenwerking lokaal in te vullen.

Beweging!
Uiteindelijk doel is landelijke dekking met 80 tot 100 lokale netwerken, zodat er in het hele land een beweging op gang komt. Sociaal Werk Nederland en de Rabobank willen met andere partijen dan tot nu toe gebeurt, de bestaande gang van zaken rond armoede en schulden verbeteren.

Schade door schulden
Ondanks de economische vooruitgang zijn er meer dan drie miljoen mensen in Nederland met financiële problemen. Deze mensen hebben vaak jarenlang dagelijks stress door hun financiële situatie. Dit is niet alleen schadelijk voor henzelf en eventuele kinderen, maar brengt ook hoge (maatschappelijke) kosten met zich mee. Denk aan de aangetoonde ontwikkelingsachterstand van kinderen, uitval op werk door gezondheidsklachten en verminderde productiviteit, sociale en psychische problemen en forse kosten voor (bijzonder) beheer bij diverse schuldeisers.

Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Mensen wachten nu te lang voor ze hulp vragen bij schulden en ze lopen vast door inefficiënte procedures en wetgeving die geen rekening houden met kwetsbare burgers en onvermogen tot handelen. In 15 regio’s zit het sociaal werk nu om de tafel met banken, deurwaarders, supermarkten, apothekers, om een nieuwe structurele oplossing voor het armoedevraagstuk te ontwikkelen. Een oplossing met integrale werkwijze, eerder signaleren, meer begrip. Mooi dat de Rabobank net als wij gelooft in snellere hulp en een menselijke benadering. Dit gaat lukken. ”

Elze Vonk, Directeur Wonen bij Rabobank: “Financiële problemen staan zelden op zichzelf. Binnen deze overtuiging past een integrale aanpak met een focus op preventie van financiële problematiek naast snelle effectieve oplossingen als de omstandigheden dat vereisen. Door krachten te bundelen kunnen we echt het verschil maken. Onze unieke structuur met lokale banken en hun netwerken is hierbij heel belangrijk. Zij kennen hun eigen buurt met de mensen daar en kunnen laagdrempelig de benodigde expertise bij elkaar brengen. Uiteraard zetten we ook onze kennis en ervaring op het gebied van (preventief) bijzonder beheer in. We hebben jarenlange ervaring met het financieel weer op de rit krijgen van onze klanten. Die ervaring zetten we graag breed in voor iedereen die het financieel moeilijk heeft."

Publiek-private samenwerking
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit het publieke en private domein. Bijvoorbeeld door het taboe rondom schulden te doorbreken zodat mensen eerder hulp vragen. Maar ook door samen te werken met een focus op vroegsignalering zodat snelle hulp werkelijkheid wordt en schulden niet onnodig hoog oplopen.

Sociaal Werk Nederland heeft een landelijk netwerk in het sociale domein. Rabobank heeft een landelijk netwerk vanuit de lokale banken in zowel het publieke als private domein. Door deze netwerken te combineren willen Rabobank en Sociaal Werk Nederland de huidige impasses doorbreken en samenwerking lokaal bevorderen.

Deze samenwerking is het resultaat van het eerste deel van het programma Armoede en Schulden / Moedige Mensen van Sociaal Werk Nederland. Zie de verhalen van de deelnemers aan deze regionale samenwerkingsverbanden: Lees hier meer.

Foto: Elze Vonk, Directeur Wonen bij Rabobank, en Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 22 juni 2017, tijdens de bijeenkomst Moed en Morgen in Deventer. Fotograaf: Sander Morel.