Nieuwsbericht

Startschot Van Regenmortel en Schalk. 2 Hoogleraren, 1 opdracht.

22 april 2015 | 1 minuut lezen

Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de samenleving? Deze vraag is wezenlijk voor sociaal werk en schetst meteen ook haar kernopdracht: "door burgers te stimuleren in en te appelleren aan hun krachten, talenten en door hen positief te verbinden met de sociale omgeving en de samenleving en haar instituties, worden hun participatie- en keuzemogelijkheden uitgebreid en het gevoel van betekenis te zijn, er echt bij te horen, aangescherpt."

Met deze woorden geven Tine van Regenmortel en René Schaik een doorwrocht, actueel visitekaartje af. Een scherp verwoord kader voor de versterking, verwetenschappelijking, vermenselijking en verdere professionalisering van het Sociaal werk in tijden van Transitie. Sociaal werk is een mensenrechtenberoep.

Ze nemen ‘empowerment’ als overkoepelend concept, met daarbij de nadruk op de ‘kwetsbare burgers’ en het multilevel- en multiactor-perspectief. Het gaat erom mensen maximaal in hun kracht te zetten precies door een goede ondersteuning op maat, inbedding en aansluiting met hun sociale omgeving en de samenleving. Daarbij moet ruimte zijn voor kwetsbaarheid.
Structurele uitsluitingmechanismen en vernederende praktijken dienen actief bestreden te worden. Sociaal werk heeft hierin een belangrijke signaalfunctie. Een stevige verwijzing naar actuele stellingname in België. 


Sociaal werk kan burgers versterken en verbinden met de samenleving door verwetenschappelijking en professionalisering. Een verwijzing naar het advies van de Gezondheidsraad, Sociaal werk op solide basis.

Lees de visie 2015 op sociaal werk van hoogleraren Tilburg Van Regenmortel en Schaik op Sociale Vraagstukken. Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep) neemt als hoofdsponsor deel aan de stichting die de leerstoel van deze hoogleraren financiert.