Nieuwsbericht

Blended hulpverlening en I-Kracht timmeren flink aan de weg

28 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Rob Snoeren, één van de drijvende krachten van I-Kracht: "Door mijn ervaring als uitvoerend professional in het sociaal domein, heb ik ervaren dat veel burgers met een hulpvraag onvoldoende hun eigen regie (kunnen) pakken voor het oplossen van hun vraag. Om deze reden is het gunstig dat bezuinigingen en de transities de noodzaak en de mogelijkheid met zich meebrengen op de eigen regie door burger te vergroten. Hiertoe worden er in ons land naast de traditionele hulpvormen steeds meer nieuwe hulpvormen geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld (digitale) zelfhulp, online hulp, mantelzorg en informele hulp. In mijn overtuiging moet het de burger zijn die zijn optimale hulpvorm of combinatie daarvan selecteert. Het aanbieden van gecombineerde hulpvormen noemen we bij I-Kracht ‘blended hulp’."

Het zorgdomein maakt zich op voor een duurzame toekomst. Gemeenten hebben de sleutelrol gekregen. De daadwerkelijke sleutelrol is in handen van degenen die de burgers moeten leiden naar eigen kracht, naar zelfmanagement. Zij kennen deze burgers, hun vraagstukken en hun leefwereld. De kritische succesfactor van de transities ligt dus in handen van professionals in het ‘veld’ van de Sociaal Werkers.

Om deze reden bereiden steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties zich voor op het vervullen van deze belangrijke rol. In coöperatief verband transformeren zij hun organisaties tot blended organisaties, waarbij de traditionele ‘face to face’ ondersteuning wordt verrijkt met professionele online hulp, met professionele digitale zelfhulptools, met informele hulp met inzet van netwerk van de cliënt. Blended sociaal werkers stimuleren het zelfmanagement van burgers bij het terugpakken van grip op hun leven.

Deze ‘blended’ werkers en hun organisaties zijn verenigd binnen Coöperatie I-Kracht. I-Kracht neemt deel aan het Congres Online Hulp 2014, aan het World Health and Design Forum en de Week van de Sociale Technologie.