Nieuwsbericht

Onafhankelijke adviescommissie: investeer structureel en langdurig in jongerenwerk

12 juni 2024 | 5 minuten lezen

De Staatscommissie MDMA doet een dringende oproep om meer geld vrij te maken voor voorlichting, jongerenwerk en achterstandswijken om de zogenaamde 'jonge aanwas' in de drugscriminaliteit te voorkomen. Sociaal Werk Nederland steunt deze aanbeveling en werkt via het project Drop In samen met onderzoekers en jongerenwerkers aan versterking van de preventieve rol van het jongerenwerk in drugscriminaliteit.  

 

Preventie van drugscriminaliteit onder jongeren 

De onafhankelijke adviescommissie MDMA, die onderzoek heeft gedaan naar de problematiek rondom MDMA en andere synthetische drugs, heeft vandaag haar rapport 'Voorbij de extase' gepresenteerd. De commissie schat in dat al tienduizenden jongeren in Nederland in aanraking zijn gekomen met drugscriminaliteit, als gebruiker, koerier, dealer of producent. Jarenlange bezuinigingen op jongeren- en wijkwerk hebben reeds kwetsbare jongeren nog kwetsbaarder gemaakt, stelt de commissie. 

De commissie pleit daarom voor meer investeringen in voorlichtingscampagnes in het onderwijs en voor voorzieningen voor jongeren in de wijken, zoals jongerenwerkers, jeugdhonken, coaching et cetera. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de kwetsbaarheid van jongeren, die vaak verleid worden door het snelle geld en de status die de drugscriminaliteit biedt. De commissie benadrukt dat preventie niet alleen een taak is van de overheid, maar ook van de samenleving als geheel. 

Drop In  

Sociaal Werk Nederland steunt de aanbeveling van de commissie voor meer preventie van drugscriminaliteit onder jongeren. Jongerenwerkers zetten zich in om jongeren weerbaar te maken en deze verleiding te weerstaan. Toch is nog veel onduidelijk over wat jongerenwerk bijdraagt aan voorkomen van drugcriminaliteit. Sinds voorjaar 2023 loopt het 3-jarige project Drop In. De ambitie van dit grootschalige project is om de rol en bijdrage van het professionele jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken.