Nieuwsbericht

Stichting MOS: sport, bewegen en ontmoeten voor iedereen toegankelijk

4 december 2023 | 1 minuut lezen

Met een gezamenlijke sportclinic en alle handtekeningen onder het akkoord is de oprichting van de MOS (Maatschappelijke Organisaties in de Sport) een feit. Doel van de stichting is sport, bewegen en ontmoeten voor kwetsbare jongeren (en volwassenen) laagdrempelig toegankelijk te maken. Sociaal Werk Nederland is een van de 17 betrokken partijen.

Een grote groep kan wegens ziekte, beperking, armoede, afkomst of geaardheid moeite hebben mee te doen. Bewegen, sport en ontmoeten zijn fantastische middelen om mensen (weer) mee te laten doen aan de maatschappij en om hun talenten te ontwikkelen. Met de MOS stimuleren we sport en bewegen in Nederland door continu aandacht te vragen voor deze kwetsbare doelgroepen in onder andere sportakkoorden, sportwetgeving en uiteraard het regeerakkoord.

Vanuit de MOS gaat Sociaal Werk Nederland de belangen van onze leden op dit gebied onder de aandacht brengen bij landelijke ministeries en landelijke koepels. Onze leden doen veel op dit gebied en bereiken veel beter de kwetsbare groepen in kwetsbare wijken dan reguliere sportverenigingen.

Meer weten over de MOS? Bekijk dan de website of neem contact op met Ernst Radius: radius@sociaalwerk.nl