Nieuwsbericht

Online vragenuurtje over laagdrempelige steunpunten

22 november 2023 | 1 minuut lezen

Onlangs berichtten we over de afspraak in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, zodat iedere inwoner dichtbij en laagdrempelig terecht kan voor de juiste ondersteuning. Wil je hier meer over weten, sluit dan aan bij online vragenuurtje op 30 november a.s.

Sociaal Werk Nederland is deelnemer van de IZA-werkgroep Laagdrempelige steunpunten en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het handvattendocument dat onlangs is gepubliceerd. Dit document is interessant voor sociaal werkers die betrokken zijn bij inloopvoorzieningen en de zelfregie- en herstelcentra/herstelacademies (in wording).

Heb je hier vragen over, sluit dan aan bij het digitaal vragenuur op donderdagmiddag 30 november 2023 van 15.30 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, je vindt de Teams-link hier.

Het vragenuur wordt georganiseerd door de landelijke werkgroep laagdrempelige steunpunten over de in het IZA opgenomen afspraak om in de komende vijf jaar te komen tot een landelijk dekkend netwerk voor laagdrempelige steunpunten, waar iedere inwoner, met name mensen met EPA, toegang tot heeft. Er zal onder meer worden ingegaan op wat deze opdracht inhoudt, wie waarvoor aan de lat staat om het te realiseren en hoe het gefinancierd moet worden. De VNG en het ministerie van VWS zullen het vragenuur voorzitten.

Kun je er niet bij zijn maar heb je toch vragen, stuur deze dan aan ons door zodat we die in de voorbereiding kunnen meenemen. Vragen die tijdens het vragenuurtje worden gesteld zullen zo goed mogelijk worden beantwoord, en anders worden deze na afloop schriftelijk beantwoord.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.