Nieuwsbericht

‘Jongerenwerker is geen weggegooid geld, laten ze in Lelystad zien’

25 september 2023 | 2 minuten lezen

Voor de vijfdelige serie ‘Jeugdcriminaliteit in Lelystad’ sprak Stefan Keukenkamp van dagblad Trouw de afgelopen maanden met tientallen jongeren, ouders, ambtenaren, agenten en jongerenwerkers. Hoe belangrijk is de rol van jongerenwerkers om de jeugd in Lelystad op het rechte pad te houden? “De uitgestoken hand van jongerenwerk leidt jongeren naar scholing en werk, goede relaties, en uiteindelijk naar een zelfstandig bestaan.”

Jarenlang was jongerenwerk één van de posten waar als eerste op werd bezuinigd in tijden van financiële tegenspoed. In Lelystad was dat niet anders: er bleef uiteindelijk geen jongerenwerker meer over. Inmiddels groeit het besef dat jonge kopstukken hard moeten worden aangepakt, maar dat je jongeren die kwetsbaar zijn uit de criminaliteit kunt houden en perspectief moet bieden. Lelystad is één van de 27 gemeenten die door het Rijk vanuit het programma Preventie met Gezag worden ondersteund in de aanpak van jeugdcriminaliteit, waarin ook ruimte is voor extra inzet van het jongerenwerk. Vanuit dit zelfde programma is Sociaal Werk Nederland samen met praktijk- en onderzoekspartners gestart met het 3-jarige project Drop In, met als doel de rol van het jongerenwerk in criminaliteitspreventie inzichtelijk te maken en te versterken.

Investeer in jongerenwerk als een structurele basisvoorziening

Opnieuw opbouwen
In Lelystad moet het netwerk van jongerenwerkers opnieuw worden opgebouwd. Een nieuwe lichting jongerenwerkers probeert dat, bijvoorbeeld door samen met jongeren jeugdhonken op te zetten als alternatief voor het hangen op straat. Jongerenwerkers werken op die plekken aan vertrouwen en voor meiden biedt het jeugdhonk een veilige plek waar ze hun verhaal kunnen doen. In het Trouw-artikel wordt de vraag gesteld wat de slechts vier fte’s aan jongerenwerkers van Welzijn Lelystad daadwerkelijk kunnen bereiken: de stad telt 80.000 inwoners en kent een groot aantal kwetsbare wijken. Het artikel besluit dan ook: “Samen met de gemeente, en de politiek – die met geld over de brug moet komen – zijn jongerenwerkers verantwoordelijk voor de uitgestoken hand die het jongerenwerk biedt. Deze hand leidt jongeren naar scholing en werk, goede relaties, en uiteindelijk naar een zelfstandig bestaan.”

Jongerenwerk als structurele basisvoorziening
Uit eerder onderzoek onder bijna 1.600 jongeren blijkt dat het jongerenwerk een plek is voor jongeren waar ze groeikansen vinden, zoals het ontwikkelen van pro-sociaal gedrag. Volgens Jolanda Sonneveld van Sociaal Werk Nederland vraagt dit wel een lange adem: “Jongerenwerk biedt een plek in de wijk waar jongeren zich prettig voelen, zichzelf ontwikkelen en hun sociale netwerken versterken, bijvoorbeeld vriendschappen opbouwen. Het geeft ze ook een plek waar ze van betekenis zijn voor anderen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken, moeten er voldoende jongerenwerkers zijn – veel meer dan de huidige 2.000 fte – en moeten ze voldoende tijd en faciliteiten tot hun beschikking hebben om langdurige relaties op te bouwen met jongeren in de wijk. Investeer in jongerenwerk als een structurele basisvoorziening.”

Lees hier het Trouw-artikel Jongerenwerker is geen weggegooid geld, laten ze in Lelystad zien van 24 september 2023.

Neem voor meer informatie contact op met
Jolanda Sonneveld.

Lees ook eerdere afleveringen in deze serie (alleen voor abonnees):