Nieuwsbericht

RVS-advies Met de stroom mee

20 juni 2023 | 2 minuten lezen

Vandaag presenteert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Met de stroom mee. Naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning. Met concrete aanbevelingen voor wat er moet veranderen in het zorgstelsel om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden, gewenste initiatieven de 'stroom mee' te geven en samenwerking beter te organiseren. Sociaal Werk Nederland heeft bijgedragen aan het advies en onderschrijft de aanbevelingen van harte.

In het advies geeft de RVS zijn perspectief op de toekomstige ontwikkeling van het zorgstelsel. Standpunt daarbij is dat met het huidige zorgstelsel burgers niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt nu al voor groepen die veel én verschillende typen zorg gebruiken, maar zal in de toekomst voor steeds meer burgers gelden. Hoewel ideale stelsels niet bestaan, draagt het zorgstelsel zelf volgens de RVS in belangrijke mate bij aan deze problematiek. Verder stelt de Raad dat het Integraal Zorgakkoord (IZA) een eerste stap vormt in het verbeteren van de zorg, maar dat dit op termijn niet voldoende is. Want het huidige stelsel stimuleert onvoldoende de preventie, die zo hard nodig is.

Naar echte preventie
Namens Sociaal Werk Nederland heeft directeur-bestuurder Lex Staal meegewerkt aan de totstandkoming van het advies. Hij is blij met de strekking van de publicatie: “Voor een doorbraak naar echte preventie, zo staat in het advies te lezen, is ‘groot onderhoud’ nodig. Er moeten dus fundamentele veranderingen worden aangebracht. Eindelijk, het hoge woord is eruit: de mantra ‘Geen stelselwijziging’ is doorbroken en zal in ieder geval voor een volgend kabinet leidend moeten zijn.”

De mantra ‘Geen stelselwijziging’ is doorbroken

Drie concrete transities
Het advies ‘Met de stroom mee’ schetst drie concrete transities om het zorgstelsel toekomstbestendig te maken: de transitie van concurrentie en fragmentatie naar samenwerking en vereenvoudiging; de transitie van individuele verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid; en de transitie van een gefixeerd en gesloten stelsel naar een meer open en lerend stelsel. Het succes van deze transities hangt af van betrokkenheid op alle niveaus en vereist leiderschap, lef en moed van alle partijen, overheden en sociale partners. Lex Staal: “Dat is een mooie vervolgstap op IZA, WOZO en GALA. Want de genoemde transities zijn een concrete vertaling van zorg naar de sociale basis. Binnenkort spreek ik de minister en staatssecretaris over de aanpassingen in het sociaal domein en Wmo in relatie tot de uitwerking van de zorgakkoorden. Ik ben benieuwd naar hun reactie op het RVS-advies.”

Op de website van de RVS vind je het advies en een infographic van de drie transities.