Nieuwsbericht

Conferentie ouderenzorg: in gesprek over zorgzame gemeenschappen

29 mei 2023 | 2 minuten lezen

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van het kabinet, onder meer verwoord in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en steeds diversere groep ouderen?

Op dinsdag 13 juni a.s. kun je tijdens de conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis samen met andere zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk delen. Deze editie vindt plaats in congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch en heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de derde levensfase. Minister Conny Helder (VWS) geeft er een toelichting op het WOZO-programma.

Inspiratiesessie 'Hoe bouw je een zorgzame gemeenschap?'
In het middagprogramma verzorgt Truus van Tiggelen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland, samen met leden een inspiratiesessie met als onderwerp: 'Hoe bouw je een zorgzame gemeenschap?'. Er zit heel veel (veer)kracht in wijken en buurten. Bij bewoners zelf en hun naasten, in netwerken van buren en vrijwilligers en bij de vele professionals die er rondlopen vanuit gemeente, sociaal werk, wonen en zorg. Hoe bouwen we samen aan sterke en zorgzame gemeenschappen? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van twee inspirerende praktijkvoorbeelden:

  • ContourdeTwern ontwikkelt in Tilburg een methodiek waarbij sociaal werk, zorg en wonen nauw samenwerken met bewoners. Zoals in het Kwendelhof, waar bewoners elkaar interviewen om te horen wat behoeften en wensen zijn en hoe iedereen kan meedoen. Het initiatief wordt toegelicht door bewoner Frans de Roij, Marlies van Ginneken (staffunctionaris Innovatie & Beleid) en Sjef van der Klein (buurtondersteuner en tevens projectleider Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg (GGOUD), gemeente Tilburg).
  • Surplus biedt een integraal aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling én welzijn. In Breda herontwikkelt Surplus samen met gemeente en woningcorporatie een voormalig verzorgingshuis. De vraag van buurtbewoners en het werken vanuit de wijk zijn hierbij het vertrekpunt. Namens Surplus komen Anja Hartmans (manager) en Thomas van der Vange (procesbegeleider Innovatie) hun ervaringen en tips delen.

Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden!

De jaarlijkse landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt georganiseerd door een consortium van partners, waaronder BeterOud. Sociaal Werk Nederland is partner van BeterOud.