Nieuwsbericht

Programma School en Omgeving: eerlijke kansen voor alle kinderen

29 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Vanaf volgende week zijn alle scholen weer begonnen. Een passend moment voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om het programma ‘School en Omgeving’ af te trappen, met interessante subsidieregelingen (zie laatste alinea) voor leden die samen met scholen en gemeenten een verrijkt aanbod willen ontwikkelen voor de jeugd. Samen met onze partners uit de Nationale Jeugdcoalitie zijn wij als Sociaal Werk Nederland nauw bij het programma betrokken en maken wij ons sterk voor een stevige sociale en pedagogische basis, met cultuur, jeugdwerk, natuuractiviteiten en sport voor iedereen.

Minister Wiersma: “We moeten zorgen dat elk kind optimaal kansen kan pakken, ongeacht waar je woont, het inkomen van je ouders of de omstandigheden waarin je opgroeit.”

Werken aan een rijke schooldag
In het coalitieakkoord wordt gesproken over de ‘Rijke Schooldag’. Met het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW krijgt dit nu verder handen en voeten. Want kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Alle kinderen in Nederland verdienen daarvoor eerlijke kansen. Scholen en lokale partners werken daarom samen aan extra activiteiten, zoals sportles of huiswerkbegeleiding, op en rondom school. Vandaag trapte minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs het programma af in het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. 

Eerder legde junior reporter Chloe samen met verschillende partners in het veld de bedoeling ervan vast in dit mooie filmpje:


Op alle domeinen van betekenis zijn
Namens Sociaal Werk Nederland was voorzitter Eric Lemstra aanwezig bij de aftrap van het programma. Hij benadrukt het belang om breder te kijken dan alleen wat er op school gebeurt. Lemstra: “Het leven van kinderen en jongeren vindt voor zo’n 17 procent van het jaar binnen school plaats. De rest van het leven speelt zich daarbuiten af. De invloed van thuis, de straat en het sociale netwerk van de jeugd is niet te onderschatten. Vooral als je kijkt naar de groeiende armoede onder de jeugd, die oploopt naar één op de tien kinderen die in armoede opgroeit, dan moet je op alle domeinen van betekenis kunnen zijn. Van huisvesting tot schuldenaanpak, van echtscheidingsproblematiek tot aanpak jeugdcriminaliteit, van peuterspeelzaal tot jongerenwerk, van sport tot cultuur. Alleen dan kun je spreken van een effectieve aanpak van kansenongelijkheid.”

Lokale coalities smeden
Op de bijeenkomst met de minister was ook onderwijssocioloog Illiass el Hadioui aanwezig. In zijn essay Hoe de straat de school binnendringt betoogde hij al eerder dat leerlingen leven in drie culturen: de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur. Elk met een eigen dynamiek en ‘sociale ladders’. Het onderwijs moet deze pedagogische driehoek onderkennen en de onderling tegenstrijdige codes en boodschappen beter leren begrijpen en hanteren. Daarom is het goed dat scholen en gemeenten die in het kader van het programma School en Omgeving subsidie aanvragen, duidelijk moeten maken welke partners zij buiten de school betrekken. Eric Lemstra: “Je moet lokale coalities smeden om kinderen die kansen te geven. Maar houd het wel concreet, met gerichte acties en activiteiten voor en met de kinderen en jongeren. Scholen hebben al moeite genoeg om te zorgen dat de jeugd goed onderwijs krijgt, met alle personeelstekorten. Samenwerking is echt nodig, dus zoek elkaar op om gebruik te maken van deze subsidieregeling.”

Let op: interessante subsidies voor starters en doorgroeiers
Medio juli is er een brief over de start van de Rijke Schooldag in het programma School en Omgeving naar de Tweede Kamer verstuurd. Na de zomer gaan scholen, gemeenten, sociaal werk- en kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties binnen dit programma samenwerken om de kansen voor kinderen te vergroten. Minister Wiersma heeft 45 lokale voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Vanaf vandaag kunnen ook andere lokale coalities van scholen, gemeenten en (sociaalwerk)organisaties subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod voor de jeugd. Maximaal 35 startende gebieden kunnen subsidie aanvragen om een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Daarnaast is er subsidie voor 50 ‘doorgroeiers’; gebieden met een bestaand aanbod dat kleiner van omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen ondersteuning om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen. Beide subsidies kunnen vanaf vandaag tot en met 30 september 2022 worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.

Lees meer in het nieuwsbericht 'Start schooljaar met extra geld en acties voor meer kansen voor leerlingen' op Rijksoverheid.nl.

Lees ook: 'Jaarlijks 82 miljoen extra voor aanpak jonge aanwas criminaliteit'. Samen met onze leden die actief zijn in het jeugd- en jongerenwerk in de 15 gemeenten die in dit kader plannen mogen uitwerken, ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de besteding van jaarlijks 82 miljoen ter preventie van drugscriminaliteit. Later dit jaar komen meer gemeenten in aanmerking voor extra middelen. Neem voor meer informatie contact op met Ernst Radius.