Nieuwsbericht

Nu doorpakken en bestaanszekerheid duurzaam regelen

6 februari 2023 | 1 minuut lezen

Op woensdagmiddag 8 februari a.s. staat het armoede- en schuldenbeleid op de agenda van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Sociaal Werk Nederland en haar partners in de Landelijke Armoedecoalitie zijn in beginsel positief over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Die inzet is keihard nodig en geeft positieve verwachtingen op de korte termijn. Voor het realiseren van de doelstelling om het aantal mensen in armoede in 2030 met de helft te verminderen, zijn echter structurele wijzigingen nodig. Zodat iedereen kan voorzien in zijn of haar levensonderhoud en mee kan doen aan de samenleving. Daarom roepen wij de kamerleden op om door te pakken en bestaanszekerheid duurzaam te regelen.

Lees hieronder de brief die de Landelijke Armoedecoalitie heeft verzonden naar de kamercommissie SZW. In deze brief doen we vier concrete oproepen:

  1. Borg bestaanszekerheid op duurzame wijze, onder meer door incidentele regelingen structureel te maken en het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur;
  2. Zorg dat werken loont, onder meer door toeslagen en regelingen geleidelijk af te bouwen;
  3. Pak het probleem integraal aan, onder meer door te investeren in een sterke sociale basis en voldoende professionals in het sociaal domein; en
  4. Verbeter de schuldenpraktijk, onder meer door saneringstrajecten sneller te starten en daarmee het schuldentraject te verkorten van drie naar anderhalf jaar.
     

Over de Landelijke Armoedecoalitie
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Naast Sociaal Werk Nederland zijn aangesloten: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Woonbond en Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Lees ook: