Nieuwsbericht

Laat ook mensen met schulden profiteren van hoger minimumloon

1 februari 2023 | 3 minuten lezen

Ook mensen met problematische schulden moeten iets merken van de recente verhoging van minimumloon en uitkeringen. Om dit streven kracht bij te zetten, hebben diverse partijen gisteren een intentieverklaring getekend. Zodat mensen die daar recht op hebben, snel een hogere beslagvrije voet tegemoet kunnen zien.

Mensen met schulden die te maken hebben met een beslag op hun inkomen, ontvangen een minimumbedrag voor de noodzakelijke boodschappen (de ‘beslagvrije voet’). Beslagleggende partijen, zoals gerechtsdeurwaarders, zijn verplicht om dit ‘leefbedrag’ eens in de twaalf maanden opnieuw te berekenen. Dit is dus niet automatisch gebeurd bij de stijging van ruim tien procent van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen per 1 januari 2023. Met als gevolg dat veel mensen met schulden in de praktijk dus niet direct iets merken van deze verhoging. Hiervoor waarschuwden wij eind oktober al vanuit de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland). Onze oproep leidde tot publiciteit en kamervragen en was mede aanleiding voor deze intentieverklaring.

Instanties slaan handen ineen
Ook als er vanwege schulden beslag ligt op het inkomen, moeten mensen kunnen profiteren van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet. Vertegenwoordigers van schuldhulpverleners, bewindvoerders, sociaal raadslieden, rechter-commissarissen, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en gemeenten zijn het hierover eens. Daarom hebben zij samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de handen ineengeslagen en een intentieverklaring getekend om mensen erop te wijzen dat zij hun beslagvrije voet kunnen laten herberekenen. Ook kunnen ze hierbij hulp verwachten zodat mensen voor wie deze herberekening gunstig uitpakt, de hogere beslagvrije voet ook daadwerkelijk krijgen.

Goed voor inwoners en sociaal werkers
Namens Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden zette directeur-bestuurder Lex Staal zijn handtekening onder de intentieverklaring, samen met alle ketenpartners en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Lex Staal benadrukte dat een verhoging van de beslagvrije voet voor de mensen die het betreft, een groot verschil maakt. Het is ook goed nieuws voor sociaal werkers en sociaal raadslieden, die deze inwoners met problematische schulden terzijde staan en van nabij ervaren wat geldzorgen en bestaansonzekerheid met mensen doet.

Zo goed mogelijk informeren en helpen
Minister Carola Schouten (zie foto) deed bij de ondertekening van deze afspraken een beroep op alle aanwezige partijen: “Het is voor mensen met schulden lang niet altijd makkelijk om zelf in actie te komen. Daar maak ik me zorgen over, en ik hoop dat jullie naast mij staan in de ambitie om er alles aan te doen om hen zo goed mogelijk te informeren en te helpen bij de aanvraag.”

Eerste hulp bij herberekening
Ondersteun jij mensen die te maken hebben met beslag op hun inkomen? Kom dan in actie en help hen bij het controleren of de beslagvrije voet omhoog kan en ondersteun hen bij de aanvraag voor herberekening. Meer informatie over de controle via de rekentool en het aanvragen van de herberekening vind je op de pagina Hoe weet ik of mijn beslagvrije voet klopt? op Rijksoverheid.nl.

Lees ook het ‘Handelingskader professionals en hulpverleners’ (zie bijlage hieronder), met informatie die je als professional helpt bij het aanvragen van een verzoek om een eerdere herberekening van de beslagvrije voet en de te volgen stappen.

In de factsheet van de VNG (zie bijlage) zijn ten slotte mede enkele scenario’s uitgewerkt, met voor- en nadelen. De factsheet biedt meer informatie en handvatten om kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning te kunnen bieden, inclusief linkjes naar voorbeeldbrieven.

Lees ook de nieuwsberichten Begrotingsdebat SZW: regels bijstand versoepeld (december 2022) en Kamervragen na oproep: inflatiecompensatie niet naar schuldeiser (oktober 2022)