Nieuwsbericht

Verdiepingsbijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

17 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Ben je benieuwd hoe je als lerende organisatie vakmanschap kunt versterken door te investeren in professionele besluitvorming? Volg dan de online bijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, die op dinsdag 27 september a.s. wordt georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en Movisie.

Vakmanschap en professionele besluitvorming
Het vakmanschap van sociaal werkers staat centraal in het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. In het gesprek over de normen voor vakmanschap komt onder meer aan de orde welke afweging sociaal werkers maken bij de inzet van interventies, hoe zij werken aan vernieuwing en verbetering van de dienstverlening en hoe zij hun vakbekwaamheid onderhouden. Hiervoor is professionele besluitvorming van belang. Professionele besluitvorming gaat over hoe sociaal werkers hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij maken en hoe die keuzes tot stand komen.

Effectiever
Movisie voert al een aantal jaren (onderzoeks)projecten uit over professionele besluitvorming met sociaal werkers. Hierdoor weten we dat investeren in professionele besluitvorming loont. Professionals maken zorgvuldiger afwegingen, er ontstaat een gezamenlijke teamvisie en een beter zicht op elkaars expertise, de verantwoording van het werk verloopt beter en professionals zien meer opties voor handelen. Kortom, investeren in professionele besluitvorming is een goede manier om de effectiviteit van het werk te vergroten en daarbij ook gebruik te maken van wat breder aan kennis beschikbaar is.

Programma en aanmelden
In de verdiepingsbijeenkomst vertellen we meer over professionele besluitvorming en gaan we graag in gesprek over welke rol de organisatie kan spelen om aandacht voor de kwaliteit van professionele besluitvorming onder medewerkers te stimuleren. Hoe kun je ook op dit thema een lerende organisatie zijn?

Meld je hier aan.
Datum: dinsdag 27 september 2022
Tijd: 10.30 - 12.00 uur