Nieuwsbericht

Belangrijkste afspraken nieuwe cao Sociaal Werk op een rijtje

9 december 2021 | 1 minuut lezen

Er is een nieuwe cao Sociaal Werk. De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden FNV en CNV stemden in met het eindbod van Sociaal Werk Nederland. De looptijd is van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.

Afspraken
In de salaristabel is de overeengekomen loonstijging voor december 2021 verwerkt. Aan de definitieve complete cao-tekst wordt samen met FNV en CNV hard gewerkt. 

De belangrijkste cao-afspraken zijn:

  • Looptijd van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.
  • Per 1 december 2021 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,5%.
  • Per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,0%.
  • Actualisatie van het functiegebouw, leidend tot een vernieuwd functieboek.
  • Er komen kaders voor een thuiswerkregeling zodat, indien gewenst, op organisatieniveau een thuiswerkregeling kan worden opgesteld.
  • Er komt geen verplichte generatieregeling; wel is het van belang dat het gesprek wordt aangegaan met medewerkers die niet in staat zijn om werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken.
     

Verwerking door salarisadministrateurs
Of de verwerking van de verhoging daadwerkelijk nog deze maand plaatsvindt is afhankelijk van uw salarisadministrateur.


Vragen stellen over de nieuwe cao
Zoals gebruikelijk na afsluiting van een nieuwe cao wordt binnenkort Juridische Zaken Online (JZO) voor bepaalde tijd toegankelijk voor alle leden die vragen hebben over de inhoud van de nieuwe cao. Ook is op korte termijn een document met veelgestelde vragen en antwoorden voor u beschikbaar. Houd voor alle informatie ons platform in de gaten!