Nieuwsbericht

Gecertificeerd! Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor SEZO

22 november 2017 | 2 minuten lezen

De Amsterdamse sociaalwerkorganisatie SEZO kreeg op 21 november het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk feestelijk uitgereikt. SEZO is de derde sociaalwerkorganisatie die het kersverse certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft. Versa Welzijn (Hilversum) en CVD Rotterdam gingen SEZO voor. SEZO is anderhalf jaar geleden gestart met kwaliteitsverbeteringen in dit traject die voor buurtbewoners merkbaar verbetering opleveren.

Overstap HKZ naar het Kwaliteitslabel Sociaal Werk
“We wilden graag een kwaliteitskeurmerk. Voor onszelf, onze cliënten en buurtbewoners en financiers” vertelt Sylvia den Hollander, directeur-bestuurder bij SEZO. “We waren al bezig met de voorbereidingen bij HKZ, maar ondertussen keken we ook naar de ontwikkelingen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk dat nog niet helemaal klaar was. Toen dat rond was, zijn we direct overgestapt van HKZ naar dit Kwaliteitslabel. Dit sluit voor ons beter aan bij het werk dat we dagelijks doen en het spreekt de taal van de branche. Het was mooi meegenomen dat we vrijwel al het voorbereidende werk voor HKZ mee konden nemen naar het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Ook hebben we de 10 competenties voor de sociaal werker die in de kwaliteitsnormen over goed vakmanschap opgenomen zijn, flink naar voren gehaald.”

“Vreemde ogen dwingen”
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een goede stok achter de deur om scherp te blijven op de goede kwaliteit van het werk dat een sociaalwerkorganisatie verricht. Dit kan met hulp van buitenaf nieuwe wegen openen. Sylvia: “De externe audit heeft onze maatschappelijke dienstverlening goed begeleid in deze kwaliteitsslag. Zo zijn wij gewezen op een klokkenluidersregeling. Die hadden wij nog niet. En ook de privacywetgeving staat nu beter op ons netvlies. We zijn ons er nu nog bewuster van hoe kwetsbaar onze cliënten zijn.”

Het certificaat krijgt op het hoofdkantoor van SEZO in Amsterdam een mooie plek. Sylvia: “Graag hangen we het op een plaats waar onze professionals en cliënten het goed kunnen zien. Mede voor hen zijn we immers dit traject ingegaan.”

Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Het Kwaliteitslabel is op verzoek van de lidorganisaties ontwikkeld door henzelf en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Het CIIO, vernieuwend in kwaliteit en certificering, begeleidde de ontwikkelfase en heeft het label verder uitgewerkt. Het label is het resultaat van brainstormsessies, klankbordgroepen en pilots.

Meer over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk vindt u op de themapagina.

Foto: Sylvia den Hollander, directeur-bestuurder bij SEZO, krijgt het certificaat uit handen van Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland.
 

Lid wordenContact