Nieuwsbericht

Pilot succesvol: structureel 25 miljoen voor betere rechtshulp

27 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Divosa en Sociaal Werk Nederland gaan gemeenten ondersteunen met geld voor versterking rechtsbescherming; samenwerken in de eerste lijn van de rechtsbijstand.

De pilot 'Samenwerken in de eerste lijn van de rechtsbijstand' is succesvol gebleken; dat vinden betrokkenen, dat vindt de minister én het blijkt uit onderzoek. De pilot is een samenwerking van Sociaal Werk Nederland en vijf andere organisaties die er samen aan willen bijdragen dat de rechtshulp voor álle Nederlanders beschikbaar blijft. De belangrijkste aanbeveling van de pilot: zorg dat op lokaal niveau sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket elkaar kénnen en weten wie ze waarvoor moeten hebben.

Structureel 25 miljoen
Gemeenten krijgen nu middelen om deze lokale rechtsbescherming te versterken. Structureel is hiervoor 25 miljoen euro vrijgemaakt. Doel is dat inwoners niet langer verdwalen tussen uitvoeringsinstanties, maar dat zij in hun nabije omgeving een beroep kunnen doen op toegankelijke, onafhankelijke ondersteuning. Zo kunnen zij eerder de weg vinden met hun vraag en eventueel hun recht halen. Gemeenten werken hiervoor samen met de bureaus Sociaal Raadslieden, lokale ombudsfuncties en ander regulier aanbod in het sociaal en juridisch domein.

Ondersteunen
Divosa en Sociaal Werk Nederland gaan gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van vorm en inhoud rond dit traject. De investering sluit aan bij het landelijke programma stelselvernieuwing rechtsbijstand. In 2026 onderzoekt het Rijk hoe de investering heeft uitgepakt.

Sociaaljuridische hulp Om de hoek, in de bieb
In 2021 en 2022 organiseert Sociaal Werk Nederland ook nog drie pilots van laagdrempelige sociaaljuridische hulp in de bibliotheken van Hengelo, Venray en Heerenveen. Dit porject heet 'Om de hoek'. Hierin werkt Sociaal Werk Nederland samen met de Koninklijke Bibliotheek. Ook hier met als doel de burger zo snel en goed mogelijk te ondersteunen en mogelijk te voorkomen dat er een zwaarder juridisch traject wordt doorlopen.

Meer informatie over Samenwerken in de eerste lijn vind je hier.
Meer informatie over Om de Hoek, de samenwerking met de Bibliotheken, hier. 
Meer informatie en aanmelden congres sociaal raadslieden, 17 november, hier