Nieuwsbericht

Summer Games en JOGG slaan handen ineen

1 juni 2021 | 2 minuten lezen

De Summer Games zijn een initiatief dat buurt(sport)- en sociaalwerkorganisaties faciliteert om lokaal extra sport- en spelactiviteiten te organiseren. JOGG (Gezonde jeugd, Gezonde toekomst) bouwt aan een lokaal en landelijk werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Beide partijen delen een gezamenlijke ambitie om beweging en een gezonde leefstijl onder jongeren te stimuleren. De organisaties slaan daarom de handen ineen om met zo veel mogelijk gemeenten duurzame beweegactiviteiten in te richten en daarmee nog meer jongeren te bereiken én activeren. 

Sociaal Werk Nederland is kernpartner van de Summer Games, Winter Games: een gezonde leefstijl, alle kansen voor elk kind, dicht de kloof: het moet gebeuren in de wijken. Met aandacht voor jeugd én concrete activiteiten en ontmoetingsplekken. Zie hoe dat kan via deze korte documentaire. 

De kracht van het partnership
De Summer Games 2021 zijn enkele weken geleden van start gegaan. Buurt(sport)- en sociaalwerkorganisaties kunnen bij de Summer Games een financiële bijdrage aanvragen voor extra beweegactiviteiten in de wijk. JOGG, dat momenteel al actief is in 178 gemeenten in Nederland, zal als nieuwe partner van de Summer Games een aanjager zijn bij het uitbreiden en het stimuleren van het aantal sport- en spelactiviteiten binnen JOGG-gemeenten. Daarnaast zorgen de lokale JOGG-teams voor een duurzame verbinding van de (zomer)activiteiten in de buurt aan de gemeentelijke JOGG-aanpak. JOGG draagt daarmee bij aan de kwaliteit, continuïteit en distributie van de Summer Games.

Het is goed dat we met de initiatienemers van de Summer Games, de Johan Cruyff Foundation, de Krajicek Foundation en Sociaal Werk Nederland deze zomer voor de jeugd in Nederland nog meer kunnen doen. Ik geloof erg in de kracht van de Summer Games in navolging van de eerder succesvol georganiseerde Winter Games”, aldus Marjon Bachra, Directeur-Bestuurder bij JOGG.

Mede-initiatiefnemer Summer Games en directeur van de Johan Cruyff Foundation Niels Meijer: “Wij willen zoveel mogelijk jongeren in beweging brengen. Voor JOGG is dit ook een belangrijke pijler. Daarnaast hebben zij met ontzettend veel gemeenten in Nederland een succesvolle samenwerking. Dat maakt JOGG een perfecte partner voor de Summer Games. We kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan.”