Nieuwsbericht

Nog geen open inloop buurthuizen en wijkcentra bij 2e stap openingsplan

18 mei 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen dagen veel overleg gevoerd met het ministerie van VWS om de heropening van buurthuizen, parallel aan de heropening van bibliotheken, af te regelen. Dit heeft - nog - niet geleid tot een positief resultaat vanuit het OMT. Vervroegde openstelling en vrije inloop van buurthuizen en wijkcentra is per 20 mei dus helaas nog niet toegestaan.

VWS heeft ons niet duidelijke kunnen maken waarom bibliotheken wél en buurthuizen en wijkcentra niet open mogen. Immers de grondslag waarop bibliotheken open gaan is “dat een bibliotheek een belangrijke lokale functie heeft voor onder anderen senioren en kinderen en dat het openen naar alle waarschijnlijkheid geen regionale reisbewegingen zal veroorzaken”. Deze omschrijving geldt volgens ons één op één voor onze locaties. Toch ziet het OMT buurthuizen en wijkcentra als binnen doorstroomlocaties. De versoepeling voor deze binnen doorstroomlocaties is nu voorzien voor 9 juni a.s. 

Sociaal Werk Nederland vindt dat rijkelijk laat en dat antwoord niet bevredigend. We blijven dus aandringen op eerdere openstelling van wijkcentra en buurthuizen. Sociaal Werk Nederland is ondertussen ook in overleg met de COVIDdirectie van VWS, het adviesorgaan van het OMT, over de voorwaarden van openstelling van buurthuizen bij de eerst mogelijk volgende stap naar versoepeling.

Overigens kan er momenteel al wel veel in wijkcentra en buurthuizen, met name op het gebied van dagbesteding en activiteiten voor kwetsbare groepen.
Zie eerdere berichtgeving.

Ook kunnen sociaalwerkorganisaties die buurthuizen runnen met een horeca-vergunning met terrastoelating, onder de nieuwe versoepelingsmaatregelen buiten horeca-activiteiten ontplooien. Nogmaals: wat dus helaas nog niet mag per 20 mei: de algemene inloopfunctie van het wijkcentrum/ buurthuis. Dat is dus nog niet aan de orde.
Zie voor de algemene maatregelen per 20 mei de website van de Rijksoverheid hier
En ter voorbereiding: denk ook aan de ventilatie van uw panden. Het RIVM heeft de richtlijn hierover nu aangepast. Zie ook RIVM Ventilatie en COVID.
Zie eerdere informatie van Sociaal Werk Nederland hierover hier.