Nieuwsbericht

Corona en ventilatie: voldoen uw accommodaties aan het Bouwbesluit?

21 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Wij houden er rekening mee dat er mogelijk een aanscherping gaat komen voor het ontvangen van groepen in (semi) openbare ruimtes.

Dat zou betekenen dat in de herfst en winter alleen die locaties open kunnen blijven waarvan de ventilatie conform het Bouwbesluit is. Het is dan ook van belang dat uw verhuurder zorgt voor adequate systemen.

Bouwbesluit
Er bestaan veel vragen of gebouwen voldoen aan de ventilatienormen in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit vormt voor het RIVM het uitgangspunt op basis waarvan zij haar adviezen opstelt ten aanzien van ventilatie. Als de ventilatie voldoet aan de normen van het Bouwbesluit dan is er nauwelijks kans op verspreiding van het Covid-19 virus door middel van ventilatie. Het is daarom van belang goed in beeld te krijgen of deze ventilatie in de langdurige zorg, waar het ministerie van VWS in dit verhaal ook het sociaal werk onder schaart, op orde is.

Het ministerie van VWS probeert een landelijk beeld te krijgen. Dat is in de zorgsectoren niet zo complex, maar in onze sector ligt het wat ingewikkelder. Immers, onze gebouwen zijn meestal niet ons eigendom.

Ga tijdig in gesprek!
Ook voor de activiteiten in uw gebouwen is het van belang vast te stellen of de locaties voldoen aan het Bouwbesluit. Sociaal Werk Nederland adviseert u dan ook om hierover contact op te nemen met de verhuurder van uw locatie.

Wij geven u graag als richtsnoer onderstaande vragen mee, die u aan de verhuurder kunt stellen:

 • Zijn de richtlijnen van het RIVM (https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19) met betrekking tot ventilatie bekend en duidelijk?
 • Voldoet het gebouw dat wij van u huren aan de eisen aan ventilatie volgens het Bouwbesluit?
 • Wordt er gebruik gemaakt van het juiste ventilatiesysteem?
 • Werkt het ventilatiesysteem naar behoren?
 • Indien nee:
  • §  Kunt u de ventilatie op korte termijn (voor de winterperiode) laten nakijken of repareren?
  • §  Wat is er nodig om de ventilatie op orde te krijgen?
  • §  Op welke termijn verwacht u dit te kunnen doen?

Zie ook de handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties.