Nieuwsbericht

12 mei | MDT bijeenkomst: Ambities voor het Lerend netwerk | 12-14 uur

10 mei 2021 | 3 minuten lezen

 

Aanmelden


MDT in 2021
Het MDT (Maatschappelijke DienstTijd) is weer in een nieuwe fase gekomen. Vanuit het netwerk en partijen daarbuiten komen steeds meer met ideeën/initiatieven om met elkaar MDT te versterken en organiseren. Ze willen deze energie zo goed mogelijk faciliteren. Met elkaar komen ze tot een nog betere positionering van MDT. Elke zes weken organiseren ze deze MDT netwerkbijeenkomst waarbij jij zelf een deelsessie kan organiseren of je sluit aan bij een thema dat jou interesseert. De thema’s bepaal jij en anderen vanuit het netwerk.
 
Lerend netwerk

Zo creeër het MDT een landelijk dekkend lerend netwerk, waarin aanbod is voor iedere jongere. Door gemeenschappelijk leren na te streven, zorgen ze ervoor dat MDT zich door ontwikkelt, sensitief blijft voor wat er in de samenleving speelt en bovendien de kwaliteit blijft bieden, die MDT voor jongeren haar betekenis geeft.
 
Programma

12.00 uur    Welkom en kennismaking deelnemers door gespreksleider
                   Nilco van der Steege
12.05 uur    Live verbinding met MDT project Feyenoord waar SG Erik Gerritsen en
                   MDT-jongeren in gesprek gaan
12.15 uur    Jongeren en Koen Tuin van NJR vertellen over betrekken van jongeren en
                   de MDT-acties richting politiek
12.25 uur    Vragen van deelnemers
12.35 uur    Interview met SG Erik Gerritsen en Mark Koevermans, algemeen Directeur
                   Feyenoord live vanuit De Kuip
12.45 uur    Plenaire afsluiting, uitleg over deelsessies en korte pauze
12.55 uur    Deelsessies
13.45 uur    Terug naar plenaire deel. Terugkoppeling van drie sessies
                   door de moderatoren
14.00 uur    Afronden
 
Sessies

MDT biedt een aantal mooie interactieve sessies. Je kunt tijdens de bijeenkomst je keuze maken. En je krijgt toegang tot de sessie door op de bijbehorende link onderaan het scherm te klikken. Alle organisatoren willen graag in gesprek en jullie mening horen. Naast informeren zal tijdens alle sessies voldoende ruimte zijn voor interactie. Hieronder vind je alvast het overzicht van de sessies waar je woensdag aan kan deelnemen.

 • Doorbraakmethode    
  Door: Mayhar Zarrinphaker, Werkshop en Eelke Blokker, IPW
  In deze sessie willen we graag laten zien hoe je de doorbraakmethode kan inzetten. Het kan van wijk- tot en met deelnemer niveau worden besproken.
 • Jongeren als ambassadeurs   
  Door Jip Bos, NJR en Jordy Sweep, ContourdeTwern
  In deze sessie willen we graag voorbeelden delen hoe je jongeren in alle facetten van je project betrekt. En hoe jongeren echt ambassadeurs worden. Als voorbeeld praten we over de actie van MDT-jongeren richting politiek. Deze jongeren zijn ook aanwezig.
 • Community management      
  Door Femke Pluymert, Diversion en Marcella Siebelt, kernteam MDT
  In deze sessie ontwerpen we samen de volgende stappen in de overgang van accounthouderschap naar community management.
 • Samen aan de slag met impact meten van MDT en projecten.
  Door Rob Peelen en Lisa Jansen, Social Finance en Albert Bots, kernteam MDT
  In deze sessie staat impact meten centraal. Vanaf subsidieronde 4c wordt gevraagd om een impactmeting van de MDT-projecten. Na een korte presentatie met de basis van impact meten, gaan we met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we samen met jullie komen tot zinvolle impactmeting op zowel projectniveau als op MDT landelijk niveau. Wat heb jij nodig om gefaciliteerd te worden in het meten van impact? Welke doelstellingen wil jij bereiken met impact meten? En hoe kan impact meten ook ondersteunen in de zoektocht naar (meer) cofinanciering?
 • Start experiment: om het netwerk in de lead van communicatie MDT te brengen
  Door Job Tupan en Tim Mares, Diversion
  In deze sessie starten we het experiment om met het netwerk tot een duurzaam communicatieteam te komen. Waarbij de ambitie is dat het netwerk op termijn in de lead komt van de communicatie en positionering van MDT

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier. Je kan deze uitnodiging uiteraard ook delen met jouw netwerk.
Graag tot 12 mei!!
 
Groeten,
MDT Kernteam

Aanmelden

 
 
Lid wordenContact