Themaoverzicht

Transities & Transformatie

Actuele thema's Sociaal werk

De decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) gaan om twee dingen: een overgang van verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten én een andere inhoudelijke werkwijze van professionals. De decentralisaties betekenen transitie & transformatie! Dat alles moet leiden tot betere ondersteuning en effectiever werken. Het is aan de gemeenten, welzijnsorganisaties en lokale partners om dit lokaal zichtbaar te maken.
Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in  volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

 • Werk(en) in uitvoering

  Een review van de stand van de transformatie in het sociaal en maatschappelijk domein van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 • Naar een nieuw sociaal contract

  'Het is tijd voor een nieuw sociaal contract,' dat betoogde SCP-directeur in zijn betoog tijdens de bijeenkomst waarop de elf nieuwe Gouden Gemeenten werden gepresenteerd.

 • Readymag over de 11 Gouden sociale Gemeenten

  In 2017 zijn de 11 nieuwe Gouden sociale Gemeenten aan u gepresenteerd. Hun verhalen hebben we gebundeld in een readymag die u online kunt doorbladeren.

  Preventief werken krijgt in alle elf de...

 • Onderzoek: op weg naar samenspel

  Voor veel wijkteams en professionals in het sociaal domein is het inmiddels een heuse opdracht om samen ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een werkgroep van...

Redactie van dit thema

Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Transities & Transformatie
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten