Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Rijnstad (Arnhem) opent Toeslag Service Punt


Rijnstad, de welzijnsorganisatie in Arnhem, opende een Toeslag Service Punt.

In de bijlage een artikel over deze...

Nieuws |

Onredelijke incassokosten aan banden

Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Normering Buitengerechtelijke Incassokosten goedgekeurd.

Nieuws |

Meewerkende schuldenaren behouden gas/stroom


Energieleveranciers en schuldhulpverlening hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat de rekening voor gas en stroom te ver oploopt...

Nieuws |

Nibud leert Maaike en Steven omgaan met geld


Het Nibud maakt in 2 filmpjes duidelijk  hoe Maaike, de onbezorgde, impulsieve consument en Steven,  de carrièregerichte...

Nieuws |

LOSR adviseert Ministerie Justitie en Veiligheid

De LOSR pleit voor een brede benadering en meer preventie bij het terugdringen van gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Nieuws |

Progressief Oisterwijk gaat voor Sociaal raadslieden

De LOSR heeft onlangs op een commissievergadering van de gemeente Oisterwijk ingesproken over het nut en noodzaak van sociaal...

Nieuws |

Nibud: alle inkomens achteruit & Koopkrachtberekenaar

Niet alleen de werkende Nederlanders voelen de crisis in hun portemonnee, ook bijstandsgerechtigden gaan er in 2012 op achteruit.

Nieuws |

Forse stijgingen schuldhulp

Veel berichten over stijgingen schuldhulpverlening. Ook in Amsterdam.

Nieuws |

G4 maken alternatief plan huishoudtoets

De vier grote gemeenten, de G4, hebben een alternatief plan bedacht dat de zogeheten ‘huishoudtoets’ in de nieuwe Wet...

Nieuws |

Rendement inzet sociaal raadslieden aangetoond

SMD Midden-Kennemerland heeft een rendenementsonderzoek uit laten voeren naar de kosten en opbrengsten van Sociaal raadslieden in...

Lid wordenContact