Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Publicaties

 

MOgroep brief aan minister Rutte als reactie op miljoenennota

Reactie MOgroep Miljoenennota: Burger dubbel de dupe
19 september 2011 -
Het welzijn van kwetsbare groepen burgers wordt aangetast door de dubbele bezuinigingen van Rijk en gemeenten. De...

-
1042

MOgroep brief aan informateur Opstelten, augustus 2010

Oproep informateur: bezuinig sociaal, mèt welzijn!
12 augustus 2010 - MOgroep W&MD voorziet sinds de start van de huidige kabinetsformatie elke informateur en formateur van advies. Na Paars-Plus...

-
695

Brief aan informateurs, juli 2011

De MOgroep roept informateurs op meer aandacht te besteden aan onder meer Welzijn Nieuwe Stijl.

-
735

MOgroep reactie regeerakkoord, 2010

Persbericht met reactie op regeerakkoord.

-
792

MOgroep brief aan landelijke partijbesturen: input voor landelijke verkiezingen, 2010

MOgroep levert input voor verkiezingsprogramma: voorkom dat de financële crisis een sociale crisis wordt. De brief is verstuurd naar verkiezingscommissies en besturen van de landelijke politieke...

-
711

Brief van partners Maatschappelijke Stage aan informateurs, 2010

De intentieverklaringspartners Maatschappelijke Stage die de brief hebben ondertekend, hebben de brief verstuurd naar de informateurs en kopie-brieven naar de fractievoorzitters.

Samengevat: de...

-
826

Advertentie MOgroep in Telegraaf

Bijgaande advertentie staat op Prinsjesdag 20 september 2011 in de Telegraaf.

De advertentie is te downloaden (ook als poster) en gratis te verspreiden.

-
764

MOgroep analyse Miljoenennota september 2011

MOgroep analyse Miljoenennota
20 september 2011

Met een algemene reactie van de MOgroep op de Miljoenennota .

Van de diverse deelbegrotingen uit de miljoenennota zet de MOgroep de essentie...

-
718

Handreiking: lobbyen bij de gemeente

Lobbyen bij de gemeente
een handreiking Special Gemeenteraadsverkiezingen 2006

-
936

Lobbyargumenten tegen bezuinigingen

Lobbyargumenten tegen bezuinigingen
27 juni 2011

Een longlist met algemene argumenten tegen bezuinigingen op lokaal welzijn en met specifieke argumenten voor de werkvelden Maatschappelijke...

-
787
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten