Publicatie

Factsheet (2018): 'Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit ve'

Stephanie Gross
15 augustus 2019 | 1 minuut lezen

Deze factsheet uit 2018 vat de maatregelen ter verhoging van de kennis en vaardigheden van beroepskrachten ve overzichtelijk samen. Drie maatregelen komen aan bod: 

  • pedagogisch beleidsplan 
  • verhoging taaleis en aanscherping module ve
  • operationeel en actueel opleidingsplan 
1 document toegevoegd